1. Haberler
  2. Blog
  3. Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif Psikoloji Nedir
Pozitif Psikoloji amacı Nedir

Pozitif Psikoloji Nedir?

Pozitif psikoloji nedir; Bireylerin güçlü taraflarına ve davranışlarına odaklanıp yalnızca günlük hayat mücadelesi vermesinin ötesine geçen ve yaşantılarını bir amaç ya da gaye uğruna hayat mücadelesi üzerine inşa etmeleri amaçlayan bir düşünce yapısıdır. Bazıları patalojik psikoloji ile pozitif psikolojiyi birbiri ile karıştırmaktadır. Fakat her iki kavram birbirinden çok farklıdır. Pozitif psikoloji psikolojik hastalıklara odaklanmak yerine bireyin hayatını daha kaliteli hale getirmek ve onun mutlu olmasını ve hayatı dolu dolu yaşaması için alakalı konular ile ilgilenir. Yani geçici bir mutluğu değil, kişinin tüm hayatını anlamlandırmaya ve daima mutlu olması için hayatı anlamlandırmaya çalışır.

Peki Pozitif Psikoloji Neden Gereklidir

Pozitif psikoloji her yaştan insan için gerekli bir kavramdır. Çünkü insanlara geçici mutluluk değil, kalıcı mutluluk aşılar. Bireyin güçlü yönlerini ve erdemleri üzerine çalışmayı tercih eden psikolojik danışmanlığın bir koludur. Klasik psikolojiden çok daha farklıdır.  Kesinlikle klasik psikolojiye bir alternatif değildir. Pozitif psikoloji de aynı zamanda olumlu duygular olumsuz duygulara göre 5/1 oranda daha fazla görülmektedir. Sağlık sorunu bulunmayan normal bir insanın bile kaliteli bir hayat sürdüğü ve yaşadıklarının hepsinden tatmin oldukları söylenmez. Klasik psikoloji mutsuz insanları daha da mutsuz hale getirmek için çabalarken, pozitif psikoloji de ise hem mutlu hem de mutsuz olan insanların hayatlarını daha kaliteli hale getirip yaşadıklarından tatmin olabileceği bir yaşam sürmesi konusunda çaba gösterir.

Pozitif Psikolojinin Amacı Nedir

Mutluluk nedir iyi hayat nedir ya da insanda iyilik hali nedir, ruh sağlığı iyi olan insan kimdir, gibi sorular insanlığın var oluşundan bu yana cevabı aranan sorular arasında yer almaktadır. Hatta bu konuda bilim, felsefe, ilahiyat ekonomi ve psikoloji gibi bilimsel görüşler ortaya çıkmıştır.  Pozitif psikoloji de bu sorulara ve görüşlere cevap arayan yeniş bir bilim dalı olarak değerlendirilebilir.

Bu anlamda pozitif psikolojinin temel amacı ise sadece insanların hayatta mutlu olmaları ve yaşantısından tatmin olup, hayatın anlamını bulmalarına yardımcı olmaktadır. Başka bir deyişle bireylerin yaşamlarında daha mutlu olmaları daha anlamlı bir hayat sürmelerine katkı sağlamak için çalışmalar yürütmektedir. Bu alanda günümüze kadar ortaya çıkan tüm konularda pozitif psikolojinin insanın iyi ve mutlu oluşuna katkı sağlamıştır.

Pozitif Psikolojinin İşlevleri Nelerdir

Pozitif psikolojini önemli işlevlerinden birisi önleyiciliktir. Yani kişilerin yaşayacağı ruh sağlığı sorunlarının olması veya en aza inmesini tekrarlamamasına yönelik gösterilen çabalardır. Aynı zamanda bireylerin olumlu özelliklerini ve karakterlerini güçlendirmek için ve geliştirmek için psikolojik sağlamlık iyimserlik ve umut seviyelerini artırıp daha affedici olmaları sağlayıp, yaşamdan anlam ve amaç bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Konu ile ilgili bir araştırma yapıldığında psikolojisi iyi ve mutlu olan insanların daha sağlıklı oldukları bağışıklık sisteminin güçlü olduğu ve özgüvenlerinin yüksek olduğu daha yardımsever ve hoşgörülü oldukları ve hatta sosyal destek düzeylerini bile zirvede olduğu sonucuna varılmıştır. Hayatta Mutlu Olmanın Yolları Nelerdir? Hatta bu insanların daha uzun bir hayat sürdükleri öngörülüyor. Bu bağlamda pozitif psikolojini koruyucu ve önleyici nitelikte olduğu işlevi ruh sağlığı politikaları açısından da son derece önemlidir. Genel olarak psikoloji bilimine farklı bir bakış açısı getirmiştir de denilebilir.

Pozitif Psikoloji Nedir?

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin