1. Haberler
  2. Blog
  3. Haber Nedir?

Haber Nedir?

Haber Nedir
Tuzla haber son dakika

Haber Nedir?

Haber Nedir? ;Tanım olarak haber, halka doğru bilgiyi sunmak amaçlı yapılan bilgilendirmelerdir. Temelinde bilgilendirme barındıran haberler, yerel, ulusal, uluslararası gibi alanlarda toplumsal olaylar, siyasal olaylar, ekonomik durumlar ve kültürel gelişmeler gibi bilgiler barındırır.

Haber Nedir? Nitelikleri Nelerdir?

Kısaca haber bilgilendir. Bilgilendirirken de halkı eğitir, eğlendirir, üzer yahut olaylara karşı duyarlılığı artırırken eyleme geçirebilir veya yatıştırabilir. Peki her olay haber değeri taşır mı? Bir olayın haber değeri taşıyabilmesi için belirli bazı durumlar vardır. Bunlardan ilk ve en önemlisi haberin güncelliğidir. Haber, yeni olan ya da tekrardan meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Bunun yanında haber, sistematik olarak işlemez.

Fikirlerin de üstündedir. Haber objektif olmak zorundadır. Haber halka bilgi verme amacı taşıdığı ve bu bilgilendirmeler halka yön verebileceği için kutsaldır diyebiliriz. Kutsal olan da sübjektif fikirlerin çok üstündedir.

Haberin Tanımı

Haberin amacı otoriterlerin fikirlerince hemen hemen aynıdır. Fakat tanım olarak somut bir tanım yapmak pek mümkün değildir. Çünkü, haber ajansları, gazeteciler, yayın organlarınca hep farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları;

– Bir olayın raporudur.

-Halkın ilgi göstereceği her şeydir.

-Tarihin kabaca yazılmış ilk müsveddesidir.

-Bir olayın, tarafsız biçimde anlamlandırılmasıdır.

-Toplumu ilgilendiren olay, fikir ve kanıların; iyi ve doğru bir şekilde yayın araçlarıyla topluma aktarılmasıdır.

Haberin Nitelikleri

Haberin olmazsa olmaz koşulları, haberin inşası için gerekli olan şeyler, haberin iskeleti kısaca haberi haber yapan şeyler, sıralamak gerekirse:

Tuzla Haber, kitlelere yön vereceği için doğru ve gerçek olmalıdır. Yanlış ve yalan bilgiler taşıyan bilgiler haberde yer alırsa yanlış anlaşılmalara kapı açar. Kulaktan dolma olan ve doğruluğu kesin olmayan bilgiyi haberleştirmek kötü sonuçlar doğurabilir. Kuşku barındıran veriler en az iki kaynaktan teyit edilip haberleştirilmelidir.

Tuzla Haberleri ‘nde Gerçeklik

Habere konu olan bilgiler mutlak gerçekliğe uygun olmalıdır. Haberi yapan kişinin amacı gerçeği ortaya çıkarmaktır. Bu sebeple haberi yapan kişiye “gerçek avcısı” da denilmektedir.

Nesnellik

Nesnellik, olay ve durumun ya da aktarılanların çizgisini ortaya koyar. Bu nedenle nesnellik, haberi yapan kişinin fikirleri, kişisel görüşü değil olayın bizzat kendisidir. Haber, haberi yapan kişinin duygu düşüncelerinden sıyrılmış olmalıdır.

Bunun yanında haberde nesnelliği sağlamak adına, olay ve durumla ilgili tarafların görüşlerine yer verilmelidir.

Anlamlılık

Haberde açıklık, sadelik ve anlaşılırlık haberin anlamlılık barındırması için önemlidir.

  • Açıklık

Haber metninin kolay anlaşılır olması için yalın ifadeler ve net bir tavır kullanılmalıdır.

  • Sadelik

Kolay anlaşılabilir haber metinleri yazmak için sadelik esastır. Okuyucuyu ayrıntılarda boğmak okuyucuyu haberden uzaklaştır.

  • Anlaşılırlık

Halkın gündelik yaşantısında kullandığı kelimelerin kullanılması haberin anlaşılırlık seviyesini artırır. Halkın eğitim seviyesi de anlaşılırlığın seviyesini belirlemektedir.

Kesinlik

Doğruluğu tartışılmaz olan veriler haberin inandırıcılığı için çok önemlidir. Haberde “acaba” gibi kesin olmayan ifadelere yer yoktur. (Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP, 2007, s. 3, 4)

Hızlılık

Günümüzde çok sayıda yazılı ve görsel medya organı vardır. Haberi ilk olarak yaymak da adeta bir yarış haline gelmiştir. İnternet haberciliği de bu yarışı hayli hızlandırmıştır.

Tutarlılık

Haberde yer alan cümlelerin birbiriyle bağlantılı olması ve anlam bütünlüğü içerisinde olması gerekir. Bu yüzden cümleler dilbilgisi kurallarına uymalıdır.

İnanırlık

Bir haberin inandırıcılığı var olan bilginin kaynağıyla mümkündür. Bu kaynaklar, uzmanlar ve bilirkişilerdir.

[wpseo_map max_number=”undefined” width=”400″ height=”300″ zoom=”-1″ map_style=”roadmap” scrollable=”1″ draggable=”1″ show_route=”0″ show_state=”0″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″][wpseo_address show_state=”1″ show_country=”1″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email=”1″ show_logo=”0″][wpseo_opening_hours show_days=”sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday”]

Haber Nedir?

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin