1. Haberler
 2. Blog
 3. İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunluluğu

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunluluğu

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunluluğu TUZLA
İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunluluğu GALERİCİ

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunluluğu

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Nedir? BTRANS Zorunluluğu kanunu 31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile; Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bilgi Verme Zorunluluğu İnternet ortamında verilen

Hangi ilanlar hakkındadır ? Kimlere getirilmiştir ?

Bilgi verme zorunluluğu; Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanlar için getirilmiştir.

Bilgi verme zorunluluğu ;

İlanların yayımlanmasına aracılık eden; BTRANS Nedir? Aracı hizmet sağlayıcılarına, Sosyal ağ sağlayıcılarına, Yer sağlayıcılarına, getirilmiştir.

İlanların yayımlanmasına aracılık eden; Aracı hizmet sağlayıcı, Sosyal ağ sağlayıcı, Yer sağlayıcı, olanlar kimlerdir?

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanmıştır. Bunlar; başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Sosyal Ağ Sağlayıcı:  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Bunlar; sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yer Sağlayıcı:  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Bunlar; Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Aracı hizmet sağlayıcı, Sosyal ağ sağlayıcı, Yer sağlayıcı, olanların Ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi (Emlakçı gibi) olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

Bilgi Verme Zorunluluğu Kapsamında Olan Bilgiler nelerdir?

BTRANS Nedir? Bilgi verme zorunluluğu kapsamında olan bilgiler; Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik

verilen ilanlara ilişkin olarak;

 • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerine ilişkin bilgiler,
 • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,
 • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) tarafından belirlenecek diğer bilgiler

Bildirimler Ne zaman ve Ne şekilde yapılacaktır?

Bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur.

Bildirimi gereken bilgilere ilişkin veri format  ve standardı Başkanlık tarafından BTRANS  aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu sistem üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcı olarak bilgi vermek zorunda olanların & İlan Verenlerin Sorumluluğu nelerdir?

Bilgi Vermek Zorunda Olanların Sorumluluğu nelerdir?

Sağlayıcı olarak bilgi vermek zorunda olanlar;

 • BTRANS Nedir? BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi, bu bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadır.

Belirlenen Format, standart ve  bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

Sağlayıcı olarak bilgi vermek zorunda olanlar;

İlan verenlerin bu Tebliğ gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli

olan koşulları yerine getirmek zorundadır.

 • Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde (işlemlerin yapıldığı tarihi takip eden yılın başından itibaren 5 YIL ) elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası

ile ibraz etmekle yükümlüdür.

İlan Verenlerin Sorumluluğu nelerdir? İlan verenler,

 • Aracı hizmet sağlayıcıları,  sosyal ağ sağlayıcıları  ile  yer  sağlayıcılar  üzerinden verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara
 • Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi
 • Ayrıca ilan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu kapsamda bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi, bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludur.

Bilgi Vermek Zorunda Olanların & İlan Verenlerin Sorumluluğunu yerine getirmemesinin cezası nedir?

Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

İlk Bildirim Ne Zaman Yapılacaktır?

İlk bildirim; 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine kadar verilecektir.

(31.07.2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle son gün 01.08.2022 tarihi olmaktadır.)

Ayrıca;

 • Daha önce verilip tebliğin yayımlandığı 05.2022 tarihi itibarıyla yayında olan ilanlara,
 • Tebliğin yayımlandığı 05.2022 tarihinde ilk kez verilen ilanlara,
 • 1 ve 2 kapsamında olup tebliğin yayımlandığı 05.2022 tarihinde yayından kaldırılanlara,
 • 1 ve 2 kapsamında olup 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlara,

ilişkin bildirimin de 31.08.2022 tarihine kadar yapılması gerekecektir. BTRANS  Ana web sayfası nedir? https://btrans.gib.gov.tr dir.

BTRANS ANA SAYFA’ da 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkındaki Önemli Duyuru

*31/5/2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca bildirime konu edilecek bilgilerden bir kısmına ilişkin TASLAK VERSİYONLARA buradan erişilebilmektedir. Söz konusu bilgilerin taslak “xsd”lerine ulaşmak için tıklayınız.

Btrans aracılığı ile veri göndermek için şifre talep yazısı tıklayınız.

 

GAYRİMENKUL İLANI BİLGİ FORMATI

 

İlan Verene İlişkin Bilgiler

Adı/Soyadı,

Unvanı,

TCKN/VKN/YKN

Siteye Üyelik tarihi,

İş Telefonu,

Cep Telefonu,

e-Posta Adresi,

İş Adresi Sınıfı (sahibinden, Tuzla emlak ofisi, inşaat şirketi, banka, diğer)

İlana İlişkin Bilgiler

Numarası, İlk Veriliş Tarihi, İlk Veriliş Fiyatı, Para Birimi Raporlama Tarihi, Raporlama Tarihindeki Son Fiyat, Para Birimi İlan Durumu (Aktif, Pasif), İlanın Kaldırılma Tarihi, İlanın Kaldırılma Nedeni (Satıldı, kiralandı, vazgeçti, süresi doldu)

İlana Konu Gayrimenkule İlişkin Bilgiler

Veriliş Tipi (Satılık, kiralık, devren satılık, günlük kiralık, devren kiralık) Ana Kategorisi (Konut, işyeri, arsa, devre mülk, bina, turistik tesis, diğer)

Alt Kategorisi (Daire, müstakil ev, rezidance, villa, çiftlik evi, köşk & konak, yalı, yalı dairesi, yazlık, prefabrik ev, kooperatif, akaryakıt istasyonu, atölye, AVM, büfe, otel, apart otel, pansiyon, diğer)

İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Dış Kapı Numarası, İç Kapı Numarası Ulusal Adres Veri Tabanı Numarası, Zemin Sistem Numarası, Yevmiye No, Yapı Kayıt Belge No, Yüz ölçümü, Ada No, Parsel No, Pafta No, Kat Sayısı, Oda Sayısı, Bina Yaşı, Bulunduğu Kat Devre Mülk Tesisi Adı, Devre Mülk Dönemi, Devre Mülk Süresi

GÜNÜBİRLİK KİRALAMA İLANI BİLGİ FORMATI

 İlana Konu Gayrimenkule İlişkin Bilgiler

Gayrimenkulün sitedeki adı, Gayrimenkulün sitedeki kodu, İlanın yayımlandığı web adresi, Ülke İl, İlçe, Mahalle, Cadde, Sokak, Dış Kapı No, İç Kapı No Ulusal Adres Veri Tabanı Numarası, Zemin Sistem No, Yevmiye No

Rezervasyona İlişkin Bilgiler

Rezervasyon Başlangıç Tarihi, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Rezervasyon Tutarı Para Birimi

Ödeme Bilgisi

BTRANS Nedir? Gayrimenkul Sahibine Yapılan Ödeme Bilgisi (Peşin, Komisyon) Peşin Ödeme Şekli (Kredi kartı, Nakit, Havale, EFT, Diğer) Ödeme Yapan AHS’nin IBAN Bilgisi, Tahsil Tarihi, Tutarı Komisyon Ödemesi Şekli (Kredi kartı, Nakit, Havale, EFT, Diğer)

Ödeme Yapan AHS’nin IBAN Bilgisi, Tahsil Tarihi, Komisyon Oranı, Tutarı İlana Konu Gayrimenkulün Sahibine İlişkin Bilgiler

Adı/Soyadı,

Unvanı,

TCKN/VKN/YKN,

IBAN

İş Telefonu,

Cep Telefonu

e-Posta Adresi

MOTORLU TAŞIT İLANI BİLGİ FORMATI

 İlan Verene İlişkin Bilgiler

Adı/Soyadı,

Unvanı,

TCKN/VKN/YKN

Siteye Üyelik tarihi

İş Telefonu,

Cep Telefonu,

e-Posta Adresi,

İş Adresi Sınıfı (sahibinden, galeriden, mağazadan, banka)

İlana İlişkin Bilgiler

Numarası, İlk Veriliş Tarihi, İlk Veriliş Fiyatı, Para Birimi Raporlama Tarihi, Raporlama Tarihindeki Son Fiyat, Para Birimi İlan Durumu (Aktif, Pasif), İlanın Kaldırılma Tarihi

İlanın Kaldırılma Nedeni (Satıldı, Vazgeçti, Süresi Doldu)

İlana Konu Motorlu Taşıta İlişkin Bilgiler

Ana Kategorisi (Otomobil, motosiklet, hava araçları, deniz araçları)

Alt Kategorisi (Kamyon, otobüs, minibüs, motor yat, sandal, bot, elektrikli ATV, uçak, paramotor) Marka, Seri, Model, Model Yılı, Yakıt Tipi, Kasa Tipi, Vites Tipi, Motor Hacmi, Kilometresi Bulunduğu İl, Plaka Bilgisi

Tuzla Gazetesi Gündem.

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunluluğu

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin