1. Haberler
  2. Biyografi
  3. Resmi Gazete

Resmi Gazete

Resmi Gazete yayınları
Resmi Gazete güncel

Resmi Gazete

Resmi Gazete; Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 7 Ocak 1920 tarihinde kurulmuş olan ve 1921 yılından beri faaliyette olan resmi gazetedir. Gazetenin kuruluş amacı Türkiye Cumhuriyeti içerisinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve meclis kararları, yönetmelik ve genelge gibi kararların yayınlanmasını sağlamak olmaktadır. Ülkemizde devlet tarafından halkı ve ilgili kurumları bilgilendirmek amacı ile basılan bu gazetenin kökeni Osmanlı dönemine 2. Mahmut devrinde basılmaya başlanan Takvim- i Vekayi’ ye dayanmaktadır. Bu gazete 1831 tarihinde yayınlanmaya başlamış ve haftada bir kez yayınlanmıştır. Günümüzde yayınlanan Resmi Gazete’nin kuruluşuna İstiklal Savaşı zamanında Büyük Millet Meclisi Ankara toplandığı zaman karar verilmiştir.

7 Şubat 1921 günü ilk kez yayınlanan gazetenin o günkü adı Resmi Ceride olmaktadır. Gazetenin ilk sayıları haftada bir olacak şekilde yayınlanmış ve sonra haftada iki ve daha sonra tekrar haftada bir olacak şekilde yayınlanmıştır. 1921 ve 1923 yılları arasında Kurtuluş Savaşı nedeni ile gazetenin yayınlanmasına ara verilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 1925 tarihli çıkardığı bir yasa ile Resmi Ceride’ nin sürekli yayınlanması kararı çıkmıştır. 1927 yılında adı Resmi Gazete olarak değiştirilmiş ve yayın hayatına devam etmiştir.

1 Aralık 1928 tarihinden sonra latin alfabesinin kabulü ile bu alfabe ile yayınlanmaya başlamıştır. 14 Eylül 2018 tarihinde son kez yayınlamış ve bu tarihten itibaren gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak yayın hayatına elektronik ortamda devam etmeye başlamıştır. Gazetenin genel merkezi Ankara şehrinde olmak ile birlikte, yayınlanmasından sorumlu olan kurum Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olmaktadır. Devlet tarafından zorunlu ve acil görülen zamanlarda gazete, mükerrer sayı olarak aynı sayı adı altında bir günde iki kez yayınlanabilmektedir.

Resmi Gazete Haberleri

Resmi Gazete başlıca mevzuat ve ilan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlan bölümünde yayınlanması zorunlu olan yargı ve ihale ilanları yer almaktadır. Mevzuat bölümünde ise yayınlanması zorunlu olan yasa ve çeşitli mevzuatlar yayınlanır.  2018 yılından önce gazetenin basılma işlemi Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup gece saat 23:00’dan sonra basım işlemi başlamaktaydı. Gazete yılda 354 kez basılmakta ve mükerrer sayılar da bu sayıya ilave edildiğinden 410 sayı yıllık olarak yayınlanmaktadır. Resmi Gazete’nin güncel ve eski sayıları internet ortamından kullanıcıların erişimine açık olmaktadır. Gazete ulusal bayram ve tatil günlerinde basılmamaktadır. Buna karşın gerekli görülen hallerde bu günlerde de yayınlanmasında bir sakınca görülmemektedir.

Resmi Gazete’nin yayın alanı

Resmi Gazete’de başta kanunlar olmak üzere milletlerarası anlaşmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü ve TBMM kararları, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanması istenen genelgeler ve Resmi Gazete’ de yayınlanması öngörülen mahkeme kararları yayınlanır. Gazetede yayınlanan kararlar bunlarla sınırlı olmayıp Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan ataması, görevlerine son verilmesi ve istifa kararları, Cumhurbaşkanına vekalet etme işlemleri, yüksek yargı organlarının üye değişimi ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan diğer atama işlemleri de ayrıca Resmi Gazete’nin yayın alanına girmektedir.

Bu yayınlar sayesinde vatandaşlar ve ilgili kurumlar ülke gündemine ulaşabilmekte, takip edebilmekte ve eskiye dönük bu kararlar yardımı ile çeşitli araştırmalar yürütebilmektedir. Resmi Gazete’nin internet sitesi ilgili vatandaş ve kurumlara ücretsiz olarak açıktır ve abonelik şartı aramadan hizmet verebilmektedir. Bu anlamda 1921 yılından itibaren basılmış olan kararlara ulaşım oldukça kolay olmaktadır. Resmi Gazete kurulduğu günden günümüze karar devlet içerisinde vatandaşların ve çeşitli kurumların devlet yönetimi ve güncel olaylar hakkında bilgi almasını sağlamış ve günlük olarak bu hizmeti sağlayan bir konumda bulunmuştur. Hala daha bu hizmeti vermek ile birlikte 2018 yılından beri internet ortamından gazeteye ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

Türkiye’nin Hukuki ve Resmi İlanları Kaynak Noktası

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır ve hukuki metinlerin, resmi ilanların, kanunların, yönetmeliklerin ve diğer resmi belgelerin yayınlandığı bir dergidir. Türkiye’nin devlet kurumları, bakanlıklar, mahkemeler ve diğer resmi otoriteler tarafından kabul edilen tüm resmi belgeler burada yayınlanır. Bu biyografide, Resmi Gazete’nin tarihçesi, işlevi, yayın süreci ve Türkiye’deki hukuki sistem üzerindeki etkisi incelenecektir.

I. Tarihçe:

Resmi Gazete, Türkiye’de 7 Ekim 1920 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İlk olarak “Takvim-i Vekayi” adıyla yayınlanmaya başlayan dergi, 1921 yılında “Resmi Ceride” adını almıştır. Daha sonra 1927 yılında bugünkü adı olan “Resmi Gazete” olarak değiştirilmiştir. Türkiye’nin hukuki düzeninin ve devletin resmi ilanlarının kaynağı olan Resmi Gazete, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte önemli bir kurum haline gelmiştir.

II. İşlevi:

Resmi Gazete, Türkiye’deki hukuki metinlerin yayınlandığı bir kaynak olarak büyük öneme sahiptir. Kanunlar, yönetmelikler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, anayasa değişiklikleri, mahkeme kararları, genelgeler ve diğer resmi ilanlar Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu belgelerin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla resmiyet kazanır ve yürürlüğe girer. Aynı zamanda Resmi Gazete, yasal ilanların kamuoyuna duyurulmasını sağlayarak, hukuki süreçlerin şeffaflığını ve erişilebilirliğini garanti eder.

III. Yayın Süreci:

Resmi Gazete’nin yayın süreci, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı İdare ve Kamu Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir. Yayınlanacak belgeler, gönderen kurum veya yetkililer tarafından İdare ve Kamu Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilir. Bu belgeler, yayın öncesi bir inceleme sürecine tabi tutulur. Yayın için uygun bulunan belgeler, belli bir sıraya göre numaralandırılır ve Resmi Gazete’de yayınlanacakları tarih belirlenir. Yayın sürecinde belgelerin doğruluğu ve bütünlüğü titizlikle kontrol edilir.

IV. Hukuki Sistemdeki Etkisi:

Resmi Gazete’nin yayınladığı hukuki belgeler, Türkiye’deki hukuki sistemin temel taşlarını oluşturur. Kanunlar ve yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Mahkeme kararları ve anayasa değişiklikleri de Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle, Resmi Gazete’nin yayın gücü, hukuki süreçlerin şeffaflığını ve yasal düzenlemelerin toplum tarafından takip edilmesini sağlar. Aynı zamanda hukuk devletinin gerekliliklerini yerine getirerek, bireylerin hak ve özgürlüklerini korur.

V. Dijitalleşme ve Erişilebilirlik:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Resmi Gazete’nin yayın süreci ve erişilebilirliği de önemli ölçüde kolaylaşmıştır. 2004 yılında Resmi Gazete’nin dijital ortamda yayınlanması başlamıştır. Resmi Gazete’nin resmi web sitesi üzerinden tüm yayınlar ücretsiz olarak erişilebilir hale gelmiştir. Bu sayede, herkes hukuki belgelere kolayca erişebilir ve güncel hukuki gelişmeleri takip edebilir. Ayrıca, dijitalleşme sayesinde belgelerin arşivlenmesi ve arama yapılması daha da kolaylaşmıştır.

Resmi Gazete, Türkiye’de hukuki düzenin temel taşlarından biridir ve resmi ilanların kaynağı olarak büyük öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki metinleri, kanunları, yönetmelikleri ve diğer resmi belgeleri Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu yayınlar, hukuki süreçlerin şeffaflığını ve erişilebilirliğini sağlarken, toplumun yasal düzenlemeleri takip etmesine olanak tanır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Resmi Gazete’nin dijitalleşmesi, belgelere erişimi kolaylaştırmış ve güncel hukuki bilgilere daha hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlamıştır.

Tuzla Gazeteleri.

 

Resmi Gazete
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin