1. Haberler
  2. Blog
  3. Miras Nasıl Reddedilir?

Miras Nasıl Reddedilir?

Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Nedir
Miras Nasıl Reddi nasıl yapılır

Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Nedir?

Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Nedir? Miras Feragatnamesi Nedir? Miras, ölen kişinin birinci derece akrabalarına kalan taşınır taşınmaz her türlü malları ile sağ iken edindiği borçların tümüdür. Mirasın reddedilmesi veya reddi miras ise, ölen kişinin borçlu olması ve borcunun, bıraktığı maldan daha fazla olması durumunda başvurulan bir yoldur. Ancak mirasın reddedilmesi bazı prosedürlere göredir. Bu makalede ölen kişinin mirasından ve borçlarından nasıl kurtulabileceğinizi, reddi mirasın nasıl yapılabileceğini anlatıyoruz.

Miras Reddi Nasıl Yapılır

Borç Yüzünden Ailenin Diğer Fertlerine Haciz Gelir mi? Rahmetli olan kimsenin öldüğü tarihten itibaren 90 gün içinde, varislerin notere gidip ya da Sulh Hukuk mahkemesine başvurup mirasın reddedilmek istendiği belirtilir. Vefat eden kişinin borcu 5, bıraktığı mallar ise 1 birimse bu mirası reddetme hakkınız var. Miras reddi kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Mahkemeye yazılı veya sözlü olarak beyan vermek gerekiyor. Mahkeme, size talep üzerine belge de verebilir. Sulh hukuk mahkemesi bu işe bakar.  Miras reddi 3 ay içinde, 1 ay da eklenip 4 ay içinde yapılırsa, miras bırakan kişinin tüm borçlarından kurtulmuş olacağınız gibi, onun bıraktığı taşınır taşınmaz her türlü maldan da feragat etmiş olacaksınız.  Ayrıntılı bilgi içi Türk Medeni Kanununun 606. Maddesini inceleyiniz.

Miras Reddi Yapılmazsa Ne Olur?

Miras reddedilmezse,  veya reddi miras yapılmazsa otomatik olarak tüm mal varlığı ve borçlar, varislere geçer. Varisler, kalan borçları ödemek zorundadır. Ayrıca kalan mallar için varisler Veraset ve intikal vergisi de ödemek zorundadır. Kalan mal ev ise bu evin emlak vergileri ve diğer vergileri de sizin tarafınızdan ödenmelidir.  Bu yüzden varislerden birinin, Notere giderek, mirasçı belgesi alması ve akabinde, veraset ve intikal vergisi için vergi dairesine gitmesi gerekiyor. Daha sonra kaç hissedar varsa o kadar kişiye paylaşım yaptırmak için tapuya gidilecektir.

Bunun için de kalan mal bir ev ise, DASK sigortasını yaptırmak, yeni çekilmiş vesikalık 4 fotoğraf ve veraset ilamı ( noterden) ile beraber, tüm varisler, tapuya giderek, hisseleri oranında kalan evi kendi üzerine alabilirler. Ya da tüm hissedarlar, vekaletname ile birine vekalet verebilirler. Vekaleti alan kişi, tüm malları kendi üzerine geçiremez, diğer varislerden birine devredebilir. Bu da 2 şekilde olur, bedelli devir ve bedelsiz devir olarak seçim yapılabilir.

Devir işleminde Tapu harcı ve döner sermaye için para alınacaktır. Binde 4 olarak alınan bu devir ücreti söz gelimi 100 milyarlık ev için 4 bin lira olacaktır. Devir edenden 2 bin lira devir alandan 2 bin lira olmak üzere 4. 000 lira ödeme + döner sermaye için de 200 lira kadar bir ücret ödenecektir. Hissedarlar, noterden vekalet vererek, tapuya gitmeden de tüm hisselerini aileden birine devredebiliyor. Devir işlemi yapmak yerine, herkesin kendi hissesini almasına karar verirseniz bu kez tapu harcı ödemenize gerek kalmaz. Özet olarak miras reddi yapılmazsa kalan mallar ve borçlar, varislere geçer.

Miras Feragatnamesi Nedir?

Miras feragatnamesi nedir, ne zaman hazırlanır? Miras feragatnamesi, mirası bırakacak kişi sağ iken, varisleri ile beraber imzaladığı bir belgedir. A kişisi, sağ iken onun varisi olan B kişisi, kalan mallardan ve borçlardan feragat etmek istediğinde, miras feragatnamesi hazırlayabilirler. Bunu da noterde yapmak gerekiyor.  Fakat malı bırakacak kişi, öldüyse miras feragatnamesi hazırlanamaz, bunun yerine ölümden sonraki 3 ay içinde mirasın reddi için, noterden belge almak ya da Sulh mahkemesine başvurmak yeterlidir.  3 aya kadar vergi dairesine de bildirimde bulunmak gerekiyor. Aksi halde, veraset ve intikal vergisi ile beraber bir de usulsüzlükten doğan ceza da kesilecektir.

Miras Nasıl Reddedilir?
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin