Sanat Nedir?

sanat nedir
gerçek sanat nedir

Sanat Nedir?

Sanat Nedir? Sanat, insanlar tarafından yaratılmış, estetik değer taşıyan ve düşünceleri, duyguları veya dünyayı yansıtan çeşitli formlarda ortaya konan yapıtlardır. Sanat, farklı sanat dalları aracılığıyla ortaya konur ve bunlar arasında resim, heykel, müzik, tiyatro, sinema, dans, fotoğrafçılık, yazın ve hatta tarım ve mimari gibi farklı alanlar da yer alabilir. Sanat, insanların dünyayı anlama ve yorumlama sürecinde önemli bir rol oynar ve insanların kendilerini ifade etme ve düşüncelerini paylaşma biçimlerinden biridir. Kişinin bir duygu ve düşünceyi yaşayıp dışarı vuruş biçimidir. Sanatın, sadece bir tanımı yoktur. Birçok sanatçıların fikirleri bulunmaktadır. Hadi onlara bir göz atalım. Cherbuliez sanatı, duygu ve düşünceleri yansıtmasında ki verdiği haz olarak tanımlar. Ona göre akıl ve kalbin birleşimi ile ortaya çıkan biçimlere anlam yüklenmesi ve aşk duyulmasıdır.

Tolstoy gerçek sanatın haz dünyasından daha ağır basması gerektiğini ve dini konuların sanata yansıtılması gerektiğini düşünmüştür. Bernard Show, sanatın gerçek dünyaya göre değil de kendi içsel dünyamızın oluşturması gerektiğini savunmuştur. Hatta bu düşüncesi ile alakalı ünlü bir sözü bile vardır.

Kant’a göre sanatın kendisinden başka bir amacı olmadığını ve mükemmel eseri ancak kendisinin yapacağını savunmuştur. Sigmund Freud’ a göre bir sanat eserinin nedenlerinin olması gerektiğini ve sanatçının eserde kendisini tam olarak anlatması gerektiğini savunmuştur.

Gerçek Sanat Nedir?

Collingwood ise sanatı duyguların dışa vurumu olarak görmüş ancak duyguların da sanat eserine dönüşmesi gerektiğini söylemiştir. Karl Maks’ a göre sanat gelişebilir bir özellik taşımaktadır. Ayrıca yaşamı insanileştirdiğini de düşünmüştür.

Platon sanatı bir taklitten ibaret olduğunu savunmuştur. Benedetto Croce, sanatçının yorumunun önemli olduğunu ve anlatımının öne çıkması gerektiğini düşünmüştür. Sezgi ve anlatımın birleşmesiyle eserin oluşabileceğini söylemiştir. Neo-Wittgenstein ise sanatın ne kadar kalp ile yapılsa da akıl yürüterek ve düşünerek eserlerin gerçek bir sanatla alakası olup olmadığının anlaşılacağını savunmuştur.

Clive Bell, estetik beğeni oluşturan renk, şekil ve çizgi unsurlarının ilişkisi olduğunu söylemiştir. Ernst Fischer, sanatta ki unsur gerçek dünya ise, tam olarak iyisi ve kötüsü ile anlatılmalı, dünyanın değişilebilir olduğunu savunur. Eserlerde de değişilmesine yardımcı olunması gerektiğini düşünür.

Sanatçı nedir?

Kendi içindeki düşünceleri ve duyguları insanlara anlatmak istediği şekilde gösteren kişilere sanatçı denir. Dünya da her türde büyük sanatçılar yetişmiştir ve hala yetişmektedir.

Sanatın sınıflandırılması nasıldır?

Sanat plastik (görsel), fonetik (işitsel) ve dramatik sanatlar olmak üzere 3’e ayrılır. Plastik (Görsel) Sanatlar;

 • Resim: Sanatçıların eserlerini fırça, boya, kalem ile bir tuval, kağıt ya da bez gibi yüzeysel yerlere duygu ve düşüncelerini aktarmasıdır. Da Vinci, Pablo Picasso önemli sanatçılarındandır.
 • Heykel: Sanatçının düşüncelerini yoğurup ortaya çıkardığı eserdir. Auguste Rodin, Ali Hadi Bara gibi sanatçılar mevcuttur.
 • Mimari: Sanatçıların duygu ve düşüncelerini yapacağı mekan ve ya yapıya aktarmasıdır. Evler gibi barınma ihtiyacını sağlayacak, camiler gibi ibadethaneler, kaleler gibi savunma yapıtları yapılmıştır. Türkiye’de Ankara kalesi ve kız kulesi gibi bir sürü yapıtlar mevcuttur. Osmanlı döneminde büyük bir iz bırakmış olan Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camisi gibi önemli eserleri bulunmaktadır.
 • Teship: Bir süsleme sanatıdır. Kuran’ı Kerim, fermanlarda, tuğralarda, yazma kitaplar da kullanılmıştır. Günümüzde de birçok eser mevcuttur. Alüminyum kaplama, sandık süsleme gibi biçimleri de bulunmaktadır.
 • Minyatür: Küçük boyutlu resimlerden oluşur. İşlenimi ve yapılması zor bir sanattır.

Fonetik (İşitsel) Sanatlar;

 • Müzik: Duygu ve düşünceleri nota ve melodilerle beraber söyleme ya da çalma biçimidir. Bir sürü iz bırakmış sanatçıları bulunur. Mozart, Beethoven gibi önemli sanatçıları vardır.
 • Şiir: Dramatik ve ritimsel bir şekilde, dörtlük halinde yazılıp okunmasıdır.
Dramatik Sanatlar;
 • Tiyatro: İnsanlara bilgiler ya da deneyimler katmak amacıyla yapılan, kendi duygu ve düşünceleri bedensel olarak gösterme biçimidir. Edebiyatımızda ilk tiyatro eserinin Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseridir.
 • Sinema: Sanatı cansız, daha önceden çekilip yayınlanmış bir şekilde hareketsel olarak gösterme biçimidir. Tiyatro ile benzerdir. Farkı ise sinemanın, karanlık beyaz bir perde de gösterilmesidir. Dünya’da ve Türkiye’de önemli eserler mevcuttur.
 • Dans: Günümüzde çok popüler olan dans, müzik ve ritimsel bir şekilde bedeni hareket ettirme biçimidir. Bir çok çeşidi vardır. Hiphop, salsa, tango vb. gibi biçimleri vardır.
 • Opera: Müzik ve sahne sanatlarıyla iç içe geçmiş bir türdür. Genellikle fonetik sanatlar da görülmesi hakkında bir sürü yazı bulunur. Fakat opera, sahne de gösterildiği için ve dramatik bir şekilde duyguyu insanlara aktardığı için dramatik sanatlar içerisinde yer alır.
 • Bale: Dans, jest ve mimik, müzikal gibi türlerin birleşimi ile ortaya çıkan bir türdür. Esneklik ve dengede durma gibi özellikleri vardır. Çocuklar da çok tercih edilir.
Sanatın 3 temel bileşeni?

Özne, biçim ve içerik olarak 3’e ayrılır.

Özne konu, odak veya görüntü diye adlandırılır. Ayrıca “Ne?” sorusunun karşılığıdır. Bir kişi, nesne, tema ya da bir fikir olabilir. Konuyu birçok şekilde sunabilir fakat sanatçıyı motive etmesi gerekir. İnsan, nesne ya da bir temayı mümkün olduğunca açıkça tespit edilir. Bu görüntülerin karşılıklarına yakın olması gerekir ve “temsili” olarak adlandırılırlar.

Soyutlama olan eserlerini düzenlemek isteyen sanatçılar, daha önceden temel aldıkları nesneye daha az benzeyen eserleri de ele alırlar. Konu herhangi bit nesneye bağlı değildir. İnsan ya da sanatçının kafasında görüntüler oluşur. Bu görüntüler “temsili olmayan” ismini alır ve bu eserler de özneyi tanımlamak çok zordur. Soyut düşünce aslında elle tutulamayan, görülemeyen, işitilmeyen yani 5 duyu organımızla algılayamadıklarımızdır. Örneğin buna duygu ve düşüncelerinizi verebilirsiniz. Sanat biçimi ne olursa olsun en önemli nokta özne ve ne yapıldığıdır.

Biçim, yapılan eserin geliştirilmesi, anlatımı, kompozisyonu ya da  gerçekleştirilmesidir. “Nasıl?” sorusunun cevabını vermektedir. Sanatın bir bileşeni olarak sanat yapıtının bütünsel ele alışını ifade eder.

Bir yapıtın biçimini incelerken bir parçanın bile nasıl oluştuğunu araştırmak ve analiz etmek önemlidir. Yani yapıtın etkileşimlerini incelemek çok önemlidir. Biçim sanat öğelerini oluşturur. Çizgi, doku, şekil ve renk gibi… Fakat bu öğeler yapıtın başarısız olmasında katkıda bulunurlar. Sanatın öğeleri belli bir düzene göre yapıldığında anlamlı bir yapı ortaya çıkar.

İçerik ise sanatçının niyetini, iletişimini veya vermek istediği mesajdır. “Neden?” sorusunun cevabını verir. Bileşenlerden en çok içeriğin tanımlanması zordur. Çünkü seyirci, izleyici ya da dinleyicinin sadece eserlere bakıp, hiçbir şekilde sanatçı ile doğrudan bir iletişimi olmadan, sanatçının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

İki boyutlu sanat nedir?

Bu alanda çalışan sanatçılar genellikle düz bir yüzeyle işe başlarlar. Bu düzlem, sanatçının gerçekleştireceği resim düzlemidir. Tuval, bakır, plaka düzlemlere örnek olarak verilebilir. Ham öğeler manipüle edilir. Örneğin 2 boyutlu şekiller (daire, üçgen, kare) gibi yükseklik ve genişliğe sahip ya da 3 boyutlu (piramit, küp, silindir) gibi yüksekliği, genişliği ve derinliği olan bir etki yaratabilir.

2 boyutlu çalışmalar da öğeler düzlemde düz gibi görünse de elemanlar 3 boyutlu olarak görülür. Resim düzleminde bize yaklaşan ve bizden uzaklaşan öğelere dekoratif öğeler denir. Bu öğeler mekânsal konumlanmaya dayanırlar.

Üç boyutlu sanat nedir?

2 boyutlu sanatlarda (desen, resim, baskı, fotoğraf) gibi öğeler genellikle 2 boyutlu olarak var olur fakat uzamsal yanılsama oluşturabilir. 3boyutlu sanatlarda ise derinlik ortaya çıkar. Bu biçimler ele alınarak yapılan eserler seyirciyi derinden etkiler. 3 boyutlu sanat oluşturma da yontma, yığma, ekleme, döküm ve perspektif kullanılır.

Tuzla ‘da Sanatın Önemi Nedir?

Kişi düşüncelerini ve hissettiklerini açığa vuramadığında sanat devreye girer. Oluşan eserde sanatçı kendisini yaşar. Örneğin dans eden bir kişi kendini vererek dans eder. Enini sonunu düşünmez. Çünkü sanat rahatlatır insanı. Huzur verir. Mutlu eder. Sanat olmadığında hayatın ne kadar da boş bir yer olduğunu görür ve geri çekilirsiniz. İnsan kendini ifade edemez, asosyalleştirir. Sanat aslında beni anlayın diye açıkça bağıran eserlerden oluşur.

Tuzla Gazetesi Sanat haberleri.

Sanat Nedir?

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin