1. Haberler
  2. Blog
  3. Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir?

Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir?

Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir
Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir

Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir?

Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir? Bilgi, güç, denetleme, işleme, iletme gibi bir sanayi alanında araç gereçlerin, makinelerin ve aygıtların yapımı ve gelişimini sağlayan, çalışmaların tümüne teknoloji denir.

Tarihin ve insanlığın, ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere amacına ulaşmış, bütün çalışmaların tümünü kapsayan, her türlü icat teknolojinin bir parçasıdır. Geçmişten günümüze,  çalışmalarını ve yeniliklerini, hızla ilerleten bir sistemden bahsediyoruz. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi insanların ve bilimin ortak çalışmasıyla meydana gelmiştir. Bulunan ve üretilen her yeni icat, insanlığa büyük fayda sağlamıştır. İnsanların yaşamını, daha kolay ve konforlu hale getirmek için Teknolojinin Gelişimi hızını kaybetmeden her geçen gün daha da fazla ilerlemektedir. Her çıkan yeni bir icat insanların amacına ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Yaşamımız teknolojinin gelişimi ile oldukça rahat hale gelmiştir. Teknolojinin bu kadar gelişmesi, insanlığın bitmeyen ihtiyaçlarını da ortaya çıkarmaktadır. Her yeni çıkan bir teknolojinin, yeni bir ihtiyaç doğurması, kaçınılmaz hale gelmektedir.

Teknolojik Ürünlere Neden İhtiyaç Duyarız?

Yaşamımızı daha kolay hale getirmek ve modern dünyaya ayak uydurmak için, teknolojik ürünlere ihtiyacımız vardır. Günümüzde teknolojik ürünlerin insan hayatında ki önemi büyük rol oynamaktadır. Günümüzde teknolojinin üretimi ve kullanımı oldukça önemlidir. İnsanlığın gelişiminde büyük çağ atlatmıştır. Bilgi alış verişi,  teknolojinin sayesinde gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan her bir icat, bir yeni icat için, ilk adım rolünü oynamıştır. İnsanların teknolojiye olan ilgileri, gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Yeni icat edilen bir teknoloji, her insan için vazgeçilmez bir hale gelmeye başlamıştır. Yeni üretilen bir cep telefonu kullanmak, herkesin hayalinde ve isteğinde yer alması kaçınılmazdır.

Teknolojinin Zararları Nelerdir?

Teknolojinin yararları olduğu kadar, birçok zararları da vardır.  Modern dünyaya ayak uydurmak, maalesef teknolojik ürünleri kullanmaktan geçer. İnsanlar modern çağa uymak için, ihtiyacı olmadığı halde evinde ki ve ya kişisel kullandığı bir teknoloji cihazının bir yenisini alır. Bu istek öyle bir hal alır ki cep telefonu olduğu halde, en son çıkan teknoloji cihazına sahip olmak ister. O telefonu alıp kullanmak için, belki bir yıllık kazancını, gözden çıkaran insanlar mevcuttur. Bu insanlar amacına ulaştıklarında, kazanıp ve başardığını zanneder. Oysa o telefonu almak için hem maddi hem de manevi değerler kaybettiğinin bilincine varamaz. Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir?

Toplum içinde o cihazı kullanmak, o kişinin modern bir insan olduğu algısını sağlamaktadır. İnsanlarda ki bu rekabet, teknolojinin gelişmesinde de büyük rol oynar. Zararları sadece bununla kısıtlı değildir. Sağlık açısından da insanlar için oldukça zararlı bir hale gelmiştir. Çocuklardan yetişkinlere varana kadar herkes, teknolojinin zararlarından nasibini almışlardır. İnsanlar teknolojinin esiri olmaya başlamıştır. Saatlerini hatta günlerini teknolojik ürünlerle geçirmeye başlamışlardır. Bu da insanlığın yok olmasında, büyük rol oynar.

İnsanlar teknolojik ürünler sayesinde, birbirleriyle daha az iletişim kurmaya başlamışlardır. Aralarındaki bu mesafe, maalesef tahmin edilemeyen boyutlara doğru yer almaktadır. İnsanların arasında ki ilişki, yerini teknolojik oyunlara ve sosyal hesaplara bırakılmıştır. Aynı evde oturan ve ya yaşayan bireyler iletişimi teknolojiye bırakmaktan ödün vermemişlerdir. Aile içinde bile, her birey kendi halinde ve kendi teknolojik ürünüyle, baş başa kalmaya mahkûm hale gelmiştir. Aile içinde bile, sadece insanlar temel ihtiyaçlar için, bir araya gelmeye başlamışlardır. Aynı evin içinde olmalarına rağmen, iletişimlerini telefonla sağlayan aileler gündeme gelmeye başlamıştır. Her birey kendi halinde, yanında bulunduğu ailesinden habersiz, iletişim bağını kesmiş ve kendisine ait teknolojik cihazıyla baş başa kalmayı tercih eder hale gelmiştir.

Teknolojinin aile üzerindeki etkileri

Ailevi bağ çoktan zarar görmeye başlamıştır. Anne baba ve çocuk ilişkisi yerini, kişisel bireylere bırakmıştır. Akşam eve gelen bir baba ailesi yerine, telefonuyla zaman geçirmeyi tercih etmeye başlar hale gelir. Telefonuyla geçirdiği zaman, herkesten her şeyden değerli hale gelir. Hem bütün bir gününü, hem de bütün bir zamanını telefonu ile paylaşmış olur. Bu durum ise koca bir ailenin yok olmasında, büyük rol oynar. İnsanların ilişkilerinin sağlıklı sürdürebilmesinin en önemli kuralı iletişimdir. İletişimi kopan insanların kişiselleşmesi ve yalnızlaşması kaçınılmaz hale gelir. Arkadaşı, dostu, ailesi ve her şeyi teknolojik ürünü olmuştur. Eğer bu şekilde teknolojik ürünlerin esiri olarak devam edilip, önlemler alınmazsa,  insanlık çağının son çağına gelinmiş olacaktır. Bu da toplumun gerilemesine, neden olacaktır. Gerileyen bir toplumun geleceğe ilerlemekte, büyük zorluk çekecektir.

Yeni gelen her nesil, her birey teknolojinin kurbanı olarak, dünyaya gelmeye mahkûm olacaktır. Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir? Yaşamak zorunda kaldığı bu, modern çağa uymak ve o şekilde yaşamak zorunda kalacaktır. İnsanların yaptığı en büyük hata, teknolojinin faydalarından yararlanıp, zararlarından kaçmamalarıdır. İnsan beyni yeni çıkan bir teknolojiden çok daha akıllı ve bilgilidir. Onu var eden insandır ama teknoloji insanı ele almayı başarmıştır. Onu üreten ve geliştiren bir beyni esir alması, teknolojinin değil, insanın suçudur. İnsan kendi yarattığı bir icadın esiri olduğu sürece,  insan hayatın ve yaşamanın amacını unutmaya mahkûmdur. Bu şekilde devam edilirse, insanlığın sonu kaçınılmaz hale gelir. Oysa teknolojinin yararlı yönleri, zararlı yönlerinden çok çok fazladır. İnsanlar, teknolojinin zararlı yönlerine bağımlı değil, yararlı yönlerine bağımlı olmalıdır. Gelişimini destekleyen ise teknolojinin yararlı tarafı olur her zaman.

Teknolojinin Yararları

Pek çok ihtiyacımızı teknolojik ürünler karşılar. Onlar hayatımızın vazgeçilmesi haline gelmiştir. İletişimde çağır açan telefon, tablet, bilgisayar, televizyon, internet insanların yaşamını var eden teknolojik ürünler haline gelmiştir. Geldiğimiz bu modern çağda bu teknolojik ürünler olmadan, yaşamımız çok zor bir hal almaktadır. Televizyonu olmayan bir aile ve ya kişiler gündemde neler olup bittiğini anlayamaz. Her şeyden habersiz yaşamını dünyadan bağımsız bir şekilde sürdürür. Teknolojik ürünlerin günümüzde ki yeri oldukça önemlidir. İnsanlar arasında ki tüm bağı, teknolojik ürünler sağlar. Dünyanın tamamından teknolojik ürünler sayesinde, haber alıp veririz. İnsanlar arasında ki iletişim bağının en güncel hali, teknolojinin şimdi ki son durumudur. Geçmişten günümüze teknolojinin gelişimi çok büyük boyutlara gelmeyi başarmıştır. İnsan hayatını her alanda geliştirmiş ve kolaylaştırmıştır. İnsanlar teknoloji sayesinde birçok hastalığına çare bulmuş ve daha rahat daha kolay tedaviler görmeye başlamıştır.

Üretilen makineler sayesinde insanların her alanda yaşamı oldukça daha rahat hale gelmiştir. Yapılan baskı makineleri ile çoğaltılan kitaplar, bütün insanlığın bilgisine sunulmuştur. Bilgi alış verişinde internet ve bilgisayar kadar kitapların da rolü oldukça büyüktür. Eğitim alanlarında da teknolojinin faydaları saymakla bitmeyecek, hale gelmeye başlamıştır. Çocukların aldığı eğitim, geçmişle kıyaslandığında, daha kaliteli ve verimli hale gelmiştir. Çocuklar teknolojinin geliştirdiği cihazlarla gözlemleyebilme ve görsel olarak eğitim almaya başlamışlardır. Bu da alınan eğitimi daha kaliteli hale getirmeyi başarmıştır.

Teknolojinin eğitime katkıları nelerdir?

Kaliteli eğitim alan bir nesil, geleceğin ışık yolunda en büyük rolü oynar. İnsanların yaşamı teknoloji sayesinde daha rahat ve daha konforlu hale gelmeye başlamıştır. Teknolojik ürünler, insanlarının işlerinin daha çok hızlanmasına ve verimin daha çok artmasına neden olmuştur. Her alanda teknolojinin gelişimi sağlanmıştır. Sağlık, eğitim, iletişim, sanayi, ticaret kısaca insanların tüm yaşam alanlarını teknolojik ürünler, tamamlamaya başlamıştır. Üretiminden gelişimine birçok makinenin ve insan gücünün faydasının sağladığı çalışmalar, teknolojik ürünlerin gelişiminde büyük rol oynar. Makine ve insan gücünün yaptığı ortak çalışmalar ile teknolojik ürünlerin gelişimi ve üretimi insanlar için, konforlu bir yaşamın vazgeçilmezi halini almıştır. Teknolojinin günümüzde ki yeri ve faydaları oldukça önemlidir. Teknolojik ürünlerin geçmişten geleceğe üretimi, gelişimi hızını kaybetmeden devam edecek ve gelecekte insanlığın yerini yapay zekâ makineleri alacaktır.

Teknoloji Nedir Faydaları ve zararları nelerdir?

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin