1. Haberler
  2. Genel
  3. Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı?

Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı?

Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı
Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı

Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı?

Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı? Divan Edebiyatı nedir? Sevgili okuyucularımız bugün sizler için biraz da Türk Edebiyatı hakkında bir makale hazırlamak istedim. Türk Edebiyatımız çok geniş ve kapsamlı olmasından dolayı ve her dönem farklı özellikler olmasından dolayı bugün sizler için benim de en çok sevdiğim dönem olan Divan Edebiyatı dönemi hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Eğer sizler de merak ediyorsanız ve hazırsanız buyurun başlayalım.

Divan edebiyatı, Türk edebiyatının Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişen edebiyat türüdür. Türk edebiyatında Divan edebiyatı, 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan İslami edebiyatın bir türüdür. Bu edebiyat türü, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etti.

Divan edebiyatı, Farsça ve Arapça kelime hazinesinden yararlanarak yazılan şiirlerin ve düzyazıların bir araya getirilmesinden oluşur. Bu edebiyat türü, Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi edebiyatı olarak kabul edilir ve birçok ünlü şair ve yazar tarafından benimsendi.

Divan edebiyatının en önemli özelliklerinden biri, gazel adı verilen kısa şiirlerdir. Gazeller, aşk, ayrılık, doğa ve ölüm gibi konuları ele alır ve genellikle dini, ahlaki ve felsefi motifler içerir. Divan edebiyatı ayrıca mesnevi adı verilen uzun şiirler de içerir. Mesneviler, hikayeler, ahlaki öğütler ve dini konular gibi çeşitli konuları ele alır.

Divan edebiyatının önemli şairleri arasında Fuzuli, Şeyh Galip, Nedim, Nabi ve Baki gibi isimler bulunur. Bu şairlerin eserleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel ve sanatsal hayatında önemli bir yer tutar.

Divan edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar önemli bir edebiyat türü olarak kaldı. Ancak, Tanzimat dönemiyle birlikte batı tarzı edebiyatın etkisi altında kalmış ve yerini yeni edebi türler almıştır. Bugün Divan edebiyatı, Türk edebiyatı tarihinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilir ve halen birçok edebiyatsever tarafından okunmaktadır.

Divan edebiyat Şairleri

Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı? Sevgili okuyucularımız, Divan Edebiyatı Arap ve Fars kültüründen etkilenerek ortaya çıkmış ve ilk örneklerini 13. Yüzyılda vermeye başlamış bir edebiyat dönemidir. Divan Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı olarak da bilinmektedir. Divan Edebiyatı denilmesinin en büyük sebebi ise şairlerin şiirlerini Divan adı verilen bir kitapta toplamalarından dolayıdır. Şairler şiirlerinin içeriği konusunda temalarını dinden, dönemin sosyal ve kültürel açısından, kadın, aşk, şarap gibi konulardan almaktadır. Ama ben bugün sizler için en çok Divan Edebiyatında en sevdiğim şiirler hep gazeller olmuştur. Gazellerin konusu aşk, kadın, şarap, sevgili olmuştur. Ben de bugün sizlere bu şiirlerin içeriği hakkında biraz bilgi vermek istedim. Günümüzde artık bu derece derin anlamlar içeren şiirler yazılmadığı için sizlere Eski Türk Edebiyatının şiirlerinin içeriği hakkında biraz bahsetmek dönemin şiirlerinin ne kadar güzel olduğunu anlatmak istedim.

Eski Türk Edebiyatında yani Divan Edebiyatında özellikle gazellerin konuları sevgili, aşk şarap olmuştur. Her ne kadar Divan Edebiyatı denilince akıllara hep Dini konuların işlendiği gelmektedir. En azından ben lise yıllarımda hep öyleydi. Ama Divan Edebiyatında o kadar derin anlamlar içeren şiirler verilmiş ki aşktan bahsederken bile dönemin sosyal kültürel temasına bile değinebilmişlerdir şairler. Dili her ne kadar ağır olsa da derin anlamlar içermektedirler şiirler. Özellikle gazeller de tasvir edilen “sevgili” teması çok keyiflidir. Sevgilinin yüzünü bile görmeden rüyalarında görmüş oldukları güzelliğe aşık olup şiirler yazabilmişlerdir. Sevgili daima aşığa zulmeden taraf olmuştur. Kirpikleri ok gibi kaşları yay olmuştur ve sevgili bu ok yay ile kalbinden yaralayıp canını acıtmıştır.

Divan edebiyat eserleri

Sevgilin saçları vardır ve sevgilin saçları gece kadar karanlıktır. Sevgilin yüzü dolunay gibidir ve gece gibi karanlığı aydınlatan dolunay gibi yüzü parlak ve güzeldir. Tanrı sevgiliye kendi cemal yani güzelliğini hep sevgilinin yüzüne de vermiştir. Sevgilin dudakları şarap gibi kırmızıdır. Boyu selvi ağacı gibidir. Sevgiliden hep bahsederken Divan Edebiyatı Şairleri ustalık ile bahsetmişlerdir. Ayrıca Divan Edebiyatı şairleri detaylı bir şekilde anlatmış oldukları sevgiliyi hiç görmemelerine rağmen görmüş gibi aşık olup anlatmışlardır. Hatta bu konuyu ilerleyen zamanlarda Ömer Seyfettin çok fazla eleştirecektir. Görmediğin genç kızlara nasıl aşık olup şiir yazabiliyorsunuz diye. Ama aşkın güzel ve zorlu halini hep Divan Edebiyatı şairleri anlatmıştır. Sevgili ile çekmiş oldukları zorlukları aşkın en zor halini anlatmışlardır. Ama hiçbir zaman bu çekmiş oldukları zulümden şikayetçi olmamışlar çektikleri cefa ile sevgilinin hayali ile her zaman aşklarına sadık kalmışlardır.

Bu dönemde yazılan şiirler, sanatçıların toplumda saygın bir yer edinmelerine yardımcı olmuş ve kültürel zenginliği artırmıştır. Bu makalede, Divan edebiyatı eserleri hakkında bilgi vereceğiz.

Divan Edebiyatı nedir? Divan edebiyatı, 16. yüzyılda başlamış ve 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu edebiyat tarzı, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyasında ve hatta İran, Hindistan ve Orta Asya gibi ülkelerde de yaygın olarak kullanılmıştır. Divan edebiyatı, Farsça ve Arapça’dan ödünç alınan sözcüklerle yazılmış şiirleri ifade eder.

Divan edebiyatı, hikâye, roman ve tiyatro gibi diğer edebi türlerin aksine, öncelikle şiir üzerine odaklanmıştır. Divan şiiri, genellikle gazel, kaside ve rubai gibi türlerde yazılmıştır. Gazel, aşk, güzellik ve doğa gibi konuları ele alırken, kaside, övgü şiirleri olarak kullanılmıştır. Rubai ise, dörtlükler halinde yazılan kısa şiirlerdir.

Divan Edebiyatı nedir? Divan edebiyatı eserlerinin en ünlü yazarları arasında, Baki, Fuzuli, Nef’i, Şeyh Galip ve Nedim gibi isimler yer alır. Bu yazarlar, şiirleriyle Osmanlı İmparatorluğu’nun sanat ve edebiyat alanındaki zenginliğine katkıda bulunmuşlardır.

Baki, Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü şairlerinden biridir. Şiirleri, zarif bir üslup ve aşk, güzellik ve doğa gibi konuları ele alan romantik bir tarz ile yazılmıştır. Fuzuli ise, Divan edebiyatı’nın en önemli şairlerinden biridir. Şiirleri, aşk, din ve hayatın diğer yönleri hakkında derin düşünceler içerir. Nef’i, Divan edebiyatı’nın diğer önemli şairlerindendir. Şiirleri, aşk, doğa, din ve toplumsal konular hakkında yazılmıştır.

Şeyh Galip, Osmanlı edebiyatının en önde gelen isimlerinden biridir. Şiirleri, aşk, İslamiyet ve insanın doğası gibi konuları ele alır. Nedim ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşamış bir şairdir.

Divan Edebiyatı, sadece bunlarla sınırlı olan bir edebiyat değildir. Kasideler ile çok güzel Allah, Peygamber, dini konular içeren Kasideler de verilmiştir. Türk Edebiyatında en güzel ve derin manalar içeren şiirler, (benim gözümde) Divan Edebiyatı döneminde verilmiştir. Divan Edebiyatı şiirlerini günümüz Türkçesi ile okunduğunda her ne kadar anlam olarak anlamak zor bile olsa şiirlerin şerhleri içermiş olduğu derin manayı her zaman gözler önüne sermiştir.

Sevgili okuyucularımız bugün sizlerle Divan Edebiyatının şiirlerinin, özellikle gazellerin içerikleri hakkında sizlerin merakını cezbetmesi açısından bir makale hazırlamak istedim. Peki siz okuyucularımızın Türk Edebiyatında en sevdiği dönem hangisi? İlginizi çekebilir; Rus Edebiyatı Klasiklerinden Dostoyevski!

Sümeyye Nur Gündüz.

Divan Edebiyatında ki Şiir İçerikleri Nasıldı?
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin