1. Haberler
  2. Blog
  3. Fanatizmin Olumsuz Getirileri

Fanatizmin Olumsuz Getirileri

Fanatizmin Olumsuz Getirileri
Fanatizmin Olumsuz Getirileri

Fanatizmin Olumsuz Getirileri

Fanatizmin Olumsuz Getirileri nelerdir? Fanatizm nedir? Sevgili okuyucularımız, bugün sizlerle biz insanlar üzerinde olan ve tutucu bir davranış olarak sergilemiş olduğumuz fanatiklikle alakalı bir makale hazırlamak istedim. Özellikle tutulan takımlar ve desteklenen siyasi partilerde ülkemizin insanında bu davranış çok fazla görüldüğünü söyleyebilirim. Buyurun hazırsanız başlayalım.

Sevgili okuyucularımız, fanatiklik denildiği zaman akıllara genelde tutulan takımlar gelmektedir yani futbol. Bir şeye sempati duyma ilgi duymak çok normal ve güzel şeylerdir ama fanatiklik boyutunun insan üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu düşünmekteyim. Çünkü fanatiklik sonucu futbol maçlarında dostluktan hariç her şeyi görür olduk. İnsanlar tutmuş ve desteklemiş olduğu takımlara o kadar bağlı olmaya başladılar ki maç sonunda  kazanan dostluk değil daima fanatizm oldu. Son zamanlarda sadece futbolda tutulan takımlar olarak kalmayı geçti ve siyasi partileri destekleyen kişiler arasında yayılmaya başladı.

Fanatizm nedir?

Fanatizmin Olumsuz Getirileri bir fikre, ideolojiye, inanca veya takıma karşı aşırı düzeyde tutku ve bağlılık gösterme durumudur. Bu tutku, bazen mantıklı ve bilimsel düşünceyi yok sayarak, aşırı derecede tutarsız ve hatta zararlı davranışlara sebep olabilir. Fanatizm, insanlar arasında ayrılık yaratır ve hatta şiddet eylemlerine sebep olabilir. Bu nedenle, fanatizm insanlık için bir tehlike oluşturur.

Fanatizm, tarih boyunca birçok kez ortaya çıkmıştır. Din, siyaset, spor, sanat ve müzik gibi farklı alanlarda fanatik gruplar ve bireyler gözlemlenebilir. Fanatikler, kendilerini savundukları fikirleri her şeyin üstünde tutarak, her türlü eleştiriye veya farklı görüşlere karşı hoşgörüsüz olabilirler. Ayrıca, fanatikler, fikirlerini başkalarına zorla dayatmaya veya diğer insanları aynı düşünceleri paylaşmaya zorlamaya çalışabilirler.

Fanatiklik, insanlar arasında ayrım yaratır ve diğer insanları dışlar. Bu, çatışma ve şiddet eylemlerine neden olabilir. Fanatikler, kendi görüşleri için mücadele etmek için terörist eylemlere bile başvurabilirler. Fanatizmin tehlikeleri, dünya tarihinde birçok kez gözlemlenmiştir. Örneğin, Nazi Partisi’nin Almanya’da yükselişi, fanatik liderlerin propagandası nedeniyle mümkün olmuştur.

Fanatiklik, bir fikre veya takıma bağlılık göstermek doğal bir şeydir. Ancak, bu bağlılık seviyesi aşırı hale geldiğinde, fanatiklik olarak adlandırılır. Fanatikler, görüşlerini paylaşmayanlara düşman gibi bakarlar ve bu da diğer insanların kendilerini dışlanmış hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle, fanatizm, insanlar arasında birlik ve dayanışmanın yerine ayrılık ve şiddeti getirir.

Fanatiklikle mücadele etmek

Fanatiklikle mücadele etmek, hoşgörülü olmak ve farklı görüşleri kabul etmekle başlar. İnsanlar, düşüncelerini savunmak için elbette tutkulu olabilirler, ancak diğer insanların farklı görüşlerine de saygı duymalıdırlar. Fanatizmi engellemek için, insanların bilgiye dayalı düşünceler geliştirmeleri, eleştiriye açık olmaları ve hoşgörülü bir yaklaşım sergilemeleri gerekir.

Eğer iki insan ayrı görüş partileri savunuyorsa bir araya gelip konuşmaları imkan dahilinde bile olmaz haline geldi. Çünkü fanatiklik boyutu gittikçe artmasından dolayı iki farklı görüşe sahip siyasi partileri savunan iki insan medeni bir şekilde tartışamaz ve konuşamaz, bir araya gelemez, birlikte vakit geçiremez oldu. Bu fanatiklik aslında bizleri bölen ve ayrıştıran bir unsur haline gelmeye başladı. Elbette tutulan takım desteklenmelidir, elbette desteklediğimiz partinin görüşünü anlatıp konuşmalıyız ama bunun boyutu asla kırıcı değil daima  yapıcı olmalıdır. İnsanı insan yapan farklılıkları, farklı görüşlere sahip olmalarıdır. Ama bunu farkında olmadan sırf aynı partiden değilsin veya sen bu takımlısın diyerek fanatizm yapmak bizleri bir araya getiremez hatta ayrıştırır.

Bu yüzden her şeyin fazlası zarar olduğu gibi fanatizminde zararlı olduğu kanaatindeyim. Bu vermiş olduğum örnekler ülkemizde fanatizmin en net görüldüğü alanları olmasından kaynaklıdır. Bunu yanı sıra elbette başka alanlarda da yine fanatizmin etkilerini görmemiz mümkündür. Eğer fanatiklik bizleri ayrıştırıp birleştirmiyorsa bu alanda bir sıkıntı var demektir. Iki yakın arkadaş sırf destekledikleri takım farklı veya siyasi parti farklı diye birbirlerine küsebilecek kadar zedeliyorsa bu zararlıdır. Bu bir şeye körü körüne bağlı olup sevmek ve hiçbir hatasını göremez hale getirmektedir bizleri. Bu yüzden fanatiklik veya fanatizm yapmak bizlere iyi gelmemektedir.

Fanatizm psikolojisi

Fanatizm, bir konuya karşı aşırı tutkulu ve bağlı olan kişilerin davranışlarına ve düşüncelerine verilen bir isimdir. Bu tutku, genellikle bir takım, siyasi görüş, din, sanatçı ya da herhangi bir konu hakkında yoğun bir şekilde hissedilir.

Fanatizm psikolojisi, bu aşırı tutkulu davranışların nedenlerini ve insanların neden bu şekilde davrandıklarını anlamaya çalışır. Bu makalede, fanatizmin psikolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için nedenleri, belirtileri ve etkileri üzerinde durulacaktır.

Fanatizm Nedenleri

Fanatizm, birçok faktörden kaynaklanabilir. Bazı insanlar, bir takım ya da bir sanatçıya karşı tutkulu hissederken, diğerleri dini ya da siyasi görüşleri nedeniyle fanatik olabilirler. Aşırı duygusal tepkiler veren insanlar genellikle geçmişte yaşadıkları travmatik deneyimlerden kaynaklanan kaygı, korku ya da öfke hislerini bastırmak için bu tutkuları kullanabilirler.

Ayrıca, bazı insanlar grup içinde kabul edilmek ya da dikkat çekmek istedikleri için fanatik davranışlarda bulunabilirler. Bu durumda, fanatizm, kişinin kimliği için bir tür koruma mekanizması haline gelir.

Fanatizm Belirtileri

Fanatik insanların davranışları, çevresindekiler tarafından çoğu zaman rahatsız edici olarak algılanabilir. Bu tutkulu davranışlar, kişinin normal hayatını ve ilişkilerini etkileyebilir. İşte, fanatik insanların gösterdiği bazı belirtiler:

  • Aşırı takıntılı bir şekilde bir konu hakkında düşünmek
  • Başkalarının fikirlerine saygı göstermeyen ya da kabul etmeyen bir tutum sergilemek
  • Başkalarını eleştirmek ya da suçlamak
  • Kendi görüşlerini sürekli olarak savunmak ve diğer görüşleri reddetmek
  • Aşırı şiddetli ya da agresif davranışlar sergilemek
  • Başka insanların davranışlarını kontrol etmeye çalışmak

Fanatizm Etkileri

Fanatizmin etkileri, hem fanatik insanlar hem de çevresindekiler için olumsuz olabilir. Fanatik insanlar, normal hayatlarını ve ilişkilerini etkileyebilecek kadar takıntılı hale gelebilirler. Ayrıca, bu kişiler genellikle sürekli olarak strese maruz kalırlar ve depresyona yatkın olabilirler.

Fanatik davranışlar ayrıca toplumda bölünmeye yol açabilir.

Sevgili okuyucularımız bugün sizlerle fanatiklik ve fanatizm hakkında bir makale yazmak istedim. Özellikle ülkemizde belli alanlarda görülen fanatizmin bizleri bölmekte olduğunu yani ayrıştırmakta olduğunu ve bunun da bizlere özellikle sosyal hayatımızda zarara uğratıyor olduğunu anlatan bir makale yazmak istedim. Bu ayrımın olmaması ve farkında olmak aslında çok önemlidir.

Çünkü bu fanatizmin getirmiş olduğu en büyük şey ayrıştırmaktır ve zarar vermektir. Bunu farkında olursak desteklemiş olduğumuz konu her ne ise bunu destekler veya savunurken artık kırıcı ve körü körüne bağlı değil daha yapıcı olmaya özen gösterebiliriz. Fanatizm nedir? Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Tuzla Gazetesi

Fanatizmin Olumsuz Getirileri

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin