1. Haberler
 2. Blog
 3. Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir
Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir Tuzla? Yosunlar, suda veya karada yaşayan basit yapılı bitkilere ya da bitki benzeri ilkel canlılardır. Suda yaşayanlarına alg, karada yaşayanlarına da kara yosunu denmektedir. Nemli ağaç yüzeylerinden kayalıklara, kızgın çöllerden denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda yaşayabilen canlı varlıklardır. Kadife gibi yumuşak katmanlar ya da sık öbekler oluşturularak büyürler. Yosunların biyolojik yapıları, diğer bitkilerdeki gibi kök, gövde ve yaprak olarak farklı organ yapılarından oluşmaz. Yosunların biyolojik yapıları klorofil içerir, çiçeksiz sporlu bitkilerdir. Şekilleri ipliksi, yapraksı, şeritsi, ya da tüpsü olabilir.

Havuzlarda alglerin oluşmasının başlıca sebebi, nitrat oluşumunun yosunları (alg) besleyici özellik sağlamasıdır.  Örnek olarak yağış alan havuzlarda  nitrojen birikimi oluşur. Nitrojenler havuz suyuyla karışınca nitrata dönüşür bu durum yosun oluşumuna temel sağlayan önemli bir etkendir. Bunun yanı sıra havuz içerisinde bulunan bakteri ve kir oluşumu yine yosun oluşumunu tetiklemektedir.

Havuzlarda alglerin oluşumunu tetikleyen bir diğer etken ise sirkülasyon sistemidir. Düzgün çalışmayan bir sirkülasyon sisteminde yosun oluşumu kaçınılmazdır. Kimyasal denge ne kadar iyi ayarlanmış olursa olsun, sorunlu sirkülasyon sistemi yosun oluşumunu tetikler. Havuz iç yapısında bulunan seramikler algler için en iyi oluşum yeridir. Seramiklerde oluşan çatlaklar yosunların üremesine olanak sağlar.  Ayrıca gereken kimyasal denge sağlanamadığı takdirde yine yosun üremesi artar.

Havuzda Alg ve Yosun Neden Oluşur?

Havuzların bakımlarının düzenli ve gerekli şekillerde yapılmaması yosun oluşumunu tetiklemektedir. Yosunların çoğalması ile birlikte havuzun hem kendisi zarar görmekte hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Yosun oluşumunun temel sebepleri şöyledir;

1. Nitrat oluşumu:

Yağışlı havalarda havuza düşen yağmur damlaları, havuz suyuyla karışınca nitrojen birikimi meydana gelir. Nitrojenler belli bir zaman sonra nitrata dönüşerek havuz içerisinde bulunan yosun sporlarını besler veya yosun sporlarının oluşmasını sağlar.

2. Çevresel etkenler:

Havuz içerisine dışarıdan gelen bakteri ve kir nedeniyle havuz zemininde veya duvarlarında zaman içerisinde düzgün bakım yapılmadığı takdirde yosunlaşma görülür.

3. Sirkülasyon sistemi:

Yanlış veya eksik çalışan bir havuz sirkülasyon sistemi nedeniyle havuza gereken kimyasallar atılsa bile yosunlaşmanın önüne geçilemez. Havuz filtrelemesi yanlış çalıştığı takdirde havuzda alg oluşumu gözlemlenir.

Kimyasal maddelerin kullanımı:

Doğru kullanılmayan kimyasal maddeler nedeniyle veya eksik kullanılan kimyasallardan dolayı yosun üremesi gerçekleşir.

Seramik seçimi:

Havuz yapımında kullanılan seramiklerin düzgün inşa edilmemesi veya havuz yapısına göre uygun seramiğin seçilmemesi, bir süre sonra seramiklerin arasında çatlaklara neden olarak yosun oluşumuna neden olmaktadır.

Havuzda Oluşan Alglerin Sağlığa Zararları Nelerdir?

Havuzlarda oluşan algler çirkin bir görüntü oluşturması ile beraber, sağlığa zararlı değildir. Ancak insan sağlığını da tehdit edebilecek bakterilerin üremesine sebebiyet verebilirler. Yosun oluşumunun zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Alerjik Reaksiyonlar:

Alglere karşı alerjisi bulunan yüzücülerde kaşıntı, kızarıklık gibi deri rahatsızlıkları ortaya çıkabilmektedir.

 • Bakteri Oluşumu:

Yosunların iyi dezenfekte edilmemesinden kaynaklanan artan yosun oluşumu ile havuz içerisinde bakteri oluşumu artmaktadır. Havuz içerisinde artan bakteriler insan sağlığını tehdit eden yaşam alanını oluştururlar. Yosun oluşumu ile beraber havuz içerisinde klor, yosuna karşı mücadele vererek havuz içerisinde ki diğer bakterilere karşı yetersiz kalabilir. Bu durumla beraber pH seviyesi artarak bakteri sayısı artar.

 • Kaygan Zemin:

Havuz içerisinde veya kenar merdivenlerde oluşan yosunlar nedeniyle zemin kayganlaştırarak kazalara sebebiyet verebilir.

Havuzda Oluşan Yosunların Zararları Nelerdir?

Havuzda oluşan yosun sadece insan sağlığını değil aynı zamanda havuz sağlığını da etkilemektir. Havuz içerisinde istenmeyen bir görüntü yaratmakla beraber ekstra maliyete de sebep olur.

 • Klor Tüketiminde Artış:

Havuz içerisinde oluşan bazı alg türleri klora karşı dayanıklılık gösterebilmektedirler. Bu gibi durumlarda havuz kullanıcıları yosunları önleyebilmek için daha çok klor kullanımına başvururlar, bu durumda pH seviyesinin yükselmesine sebebiyet verir. Bu gibi durumlarda yosun önleyiciler kullanılmalıdır.

 • Havuzda Kötü Tat ve Koku:

Havuzda hoş olmayan bir görüntü, koku ve kötü tat’a neden olarak kullanıcıların havuz tercih etmesine engel olurlar.

 • Filtrasyon Sistemi Tıkanması:

Yosun oluşumunun önüne geçilmediği takdirde bir süre sonra filtre sistemini tıkayarak havuz içerisindeki sirkülasyonun çalışmasını engeller.

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumunu Önlemenin Yolları Nelerdir?

Havuzda oluşan alg oluşumunu önlemek için fiziksel ve kimyasal temizlik yapılması gerekmektedir. Yosun oluşumunu önlemek için sürekli olarak düzenli olarak havuz bakımını sağlanmalıdır.

1. Fiziksel Bakım:

 • Temizlik fırçaları, havuz kepçesi ve diğer temizlik araçları ile havuz yüzeyi, zemin ve duvarları yosundan arındırılmalıdır.
 • Filtrede biriken kirler ters yıkama yöntemiyle arındırılır.

2.Kimyasal Bakım:

 • Temizlik araçlarıyla temizlenen havuz suyu ardından pH testi ile kontrol edilir. Peki; Yüzme Havuzdaki suyun pH değeri ne olmalı? pH seviyesi istenilen düzeyde değilse klorla işlemi yapılır.
 • Temel klorlama işleminden 4 saat sonra şok klorlama işlemi yapılır. Şok klorlama sayesinde su yüzeyinde kalan yosun parçaları yok edilir. Şok klorlama işleminden sonra pompalama sistemi 24 saat çalışmalıdır.
 • Yosun önleyiciler şok klorlamadan sonra eklenerek daha sonra yosun oluşumuna engel olur.

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumunu Önlemek için Kullanılması Gereken Malzemeler Nelerdir?

Havuzda meydana gelen alg oluşumunu engellemek için çeşitli kimyasallar bulunmaktır. Ancak başta yapılması gereken düzenli havuz bakımı ve kimyasal dengeyi sağlamaktır. En çok tercih edilen malzemeler arasında klor ve yosun önleyiciler bulunmaktadır.

1. Yosun önleyiciler ve Yosun Öldürücüler:

Yosun önleyici, alglerin üremesine engel olur. Havuz içerisinde yosun tuttuktan sonra yok etmek için kullanılır. Ancak havuz içerisinde klor olmadan tek başlarına işe yaramazlar.

2. Mineral sistemler:

Genellikle yurtdışında daha çok tercih edilen mineral sistemler, daha az klor kullanımı alternatifi sunar. İçerisinde magnezyum klorür, sodyum klorür ve potasyum klorür dahil olmak üzere pek çok farklı mineral çeşidi bandırır. Bu sayede havuz içerisindeki bakteri ve yosuna karşı etki gösterir. İlk uygulandığında var olan yosunu kısa sürede çözerek tekrar üremesini engeller.

3. Klor ve Şok klorlama:

Tuzla Havuz içerisine günlük rutin olarak atılan klor yosunlaşmayı önlemektedir. Şok klorlama ise yosun tutmuş havuz içerisindeki algleri ve bakterileri yok eder.

Alg ve Yosun Önleyiciler Nasıl Kullanılmalıdır?

Tuzla Havuz içerisinde yosun oluşumunu önlemek için kullanılan malzemeler son derece dikkatli ve titiz bir şekilde uygulanmalıdır. Aksi takdirde insan sağlığını tehdit edebilecek durumlarla karşılaşabilir.

1. Yosun Önleyici ve Yosun Öldürücü:

Bu kimyasallar haftalık olarak havuza ilave edilir. pH ölçümü ve diğer kimyasal değerler ölçüldükten sonra belirlenen ölçüde eklenmektedir. 100 metreküp bir suya 1-1,5 lt arasında karıştırılmalıdır.

2. Mineral Sistemler:

Klor ile beraber kullanılan mineral sistemler, klor seviyesi ayarlandıktan sonra belirtilen miktarda eklenmelidir.

3. Klor ve Şok klorlama:

Klor eklendikten sonra pH değeri 7,2-7,6 arasında olmalıdır. 100 metreküp bir havuza 6 Kg chlor granül şok %78 kullanılarak yapılmalıdır. Bu işlem yapıldıktan bir gün sonra periyodik bakıma geçilebilir.

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumunu Önlemek için Kullanılan Malzemelerin Sağlığa Etkileri Nedir?

Yosun oluşumunu önlemek için kullanılan kimyasalların uygun miktarlarda havuza eklenmediği takdirde hem insan sağlığını tehdit edebilecek sorunlarla karşılaşılır hem de havuz suyunun kalitesini bozacak problemlere yol açar.

1. Yosun Önleyicilerin uygun miktarda kullanılmaması sonucu:

Tuzla Havuz suyunda köpürme ve bulanma meydana gelir. Havuz suyunun alkalinitesi ve pH değerinde yükselme veya düşme oluşur. Klor ihtiyacında artışa sebebiyet verebilir, bu durumda pH yükseltir. Havuz yüzeyinde lekelenmeler yapabilir.

2. Fazla klor kullanımı:

Tuzla Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir? Havuz suyunun klor uygulamasının ölçülü yapılmaması sonucu pH artarak, gözlerde ve boğazda yanma hissine sebebiyet vererek, çeşitli cilt hastalıklarında sebebiyet verebilir. Şok klorlama işlemi sonrası havuza en az 12 saat boyunca girilmemesi gerekir.

Havuzda Alg ve Yosun Neden Olur?

Havuzlar, sıcak havalarda serinlemek veya egzersiz yapmak için popüler bir seçenektir. Ancak, zaman zaman havuz sahiplerinin karşılaştığı bir sorun, havuzlarda alg ve yosun oluşumudur. Alg ve yosunlar, havuz suyunun bulanıklaşmasına, kötü bir görünüm oluşturmasına ve hatta sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, havuzlarda alg ve yosun oluşumunun nedenleri nelerdir? Bu makalede, havuzlarda alg ve yosun oluşumunun ana sebeplerini inceleyeceğiz.

1. Yetersiz Filtrasyon ve Dolaşım Sistemi

Havuzlarda alg ve yosun oluşumunun başlıca nedenlerinden biri, yetersiz filtrasyon ve dolaşım sistemidir. Havuzlarda kullanılan filtreler ve pompa sistemleri, suyun temizlenmesi ve dolaşması için önemli bir role sahiptir. Ancak, filtreler düzenli olarak temizlenmezse veya pompa sistemi doğru çalışmazsa, havuz suyu doğru bir şekilde temizlenemez ve hareket edemez. Bu durum, alg ve yosunların havuz suyunda çoğalmasına ve yayılmasına yol açar.

Havuzunuzdaki filtreleri ve pompa sistemini düzenli olarak kontrol etmek, temizlemek ve bakım yapmak, alg ve yosun oluşumunu önlemek için önemlidir. Ayrıca, havuz suyunun dolaşım hızının yeterli olduğundan emin olmak da önemlidir. Dolaşım hızı, havuzun boyutuna ve kullanım sıklığına göre ayarlanmalıdır.

2. Yetersiz pH ve Klor Seviyeleri

Havuz suyunun pH ve klor seviyeleri, suyun temiz ve sağlıklı kalmasını sağlamada önemli rol oynar. pH seviyesi, havuz suyunun asidik veya alkali olmasını belirler. İdeal pH seviyesi 7.2 ila 7.6 arasında olmalıdır. pH seviyesi çok düşükse (asidik) veya çok yüksekse (alkali), bu durum alg ve yosun oluşumuna zemin hazırlar.

Klor ise havuz suyunda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesinde etkili olan bir dezenfektan maddedir. Yetersiz klor seviyeleri, alg ve yosunların kontrolsüz bir şekilde yayılmasına ve büyümesine neden olabilir.

Havuz suyunun pH ve klor seviyelerini düzenli olarak kontrol etmek, ihtiyaç duyulduğunda pH ve klor düzeltici maddeler eklemek ve suyu dengede tutmak önemlidir. Bu şekilde, havuzunuzda alg ve yosun oluşumunu minimize edebilirsiniz.

3. Güneş Işığı ve Sıcaklık

Alg ve yosunlar, güneş ışığından ve sıcaklıktan etkilenir. Güneş ışığı ve sıcaklık, havuz suyunda besin maddelerinin üremesine ve alg ve yosunların hızla çoğalmasına yol açabilir. Özellikle, havuz suyu sıcaklık 25 ila 40 derece Celsius arasında olduğunda alg ve yosunların çoğalma hızı artar.

Bu nedenle, havuzunuzu güneş ışığından korumak için örtü veya gölgelik kullanabilirsiniz. Ayrıca, havuz suyu sıcaklığını düşük tutmak için suyu düzenli olarak havalandırabilir veya soğutma sistemleri kullanabilirsiniz. Bu önlemler, alg ve yosun oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

4. Yetersiz Temizlik ve Bakım

Havuzlarda düzenli temizlik ve bakım yapmak, alg ve yosun oluşumunu önlemek için önemlidir. Havuzun kenarlarında, duvarlarında veya tabanında biriken yapraklar, çim artıkları, böcekler ve diğer organik maddeler, alg ve yosunların besin kaynağı olabilir. Bu nedenle, havuzunuzun etrafını temiz tutmak, yaprakları düzenli olarak temizlemek ve organik maddeleri uzaklaştırmak önemlidir.

Ayrıca, havuzun dibi ve duvarları da düzenli olarak fırçalanmalı ve temizlenmelidir. Alg ve yosunlar, havuz yüzeyine ve duvarlarına yapışabilir, bu da temizlenmelerini zorlaştırır. Düzenli fırçalama ve temizlik işlemleri, alg ve yosun oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

5. Yetersiz Havuz Kimyasalları

Havuz kimyasalları, havuz suyunun dengesini sağlamak ve mikroorganizmaların kontrolünü sağlamak için kullanılır. pH düzeltici maddeler, klor, alg önleyici maddeler ve diğer kimyasallar, havuz suyunun temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ancak, yetersiz veya yanlış kullanılan havuz kimyasalları, alg ve yosun oluşumunu artırabilir.

Havuzunuzun kimyasal seviyelerini düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak önemlidir. Kimyasal seviyeleri doğru tutmak, alg ve yosun oluşumunu önlemek için etkili bir yöntemdir.

Havuzlarda alg ve yosun oluşumunun birkaç ana nedeni vardır. Yetersiz filtrasyon ve dolaşım sistemi, yetersiz pH ve klor seviyeleri, güneş ışığı ve sıcaklık, yetersiz temizlik ve bakım ile yetersiz havuz kimyasalları bu soruna katkıda bulunabilir. Bu nedenle, havuzunuzun temiz ve sağlıklı kalması için düzenli bakım, temizlik, pH ve klor kontrolü, filtrasyon ve dolaşım sistemine dikkat etmek önemlidir.

Alg ve yosun oluşumunu önlemek için düzenli su testleri yapmalı, kimyasal seviyeleri doğru tutmalı, havuzu düzenli olarak temizlemeli ve bakım yapmalısınız. Ayrıca, havuzunuzun suyu dengede tutmak için güneş ışığından ve sıcaklıktan koruma önlemleri almalısınız. Bu şekilde, havuzunuzun keyfini sağlıklı ve temiz bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Tuzla Gazetesi Blog haberleri

Havuzda Alg ve Yosun Oluşumu Sebepleri Nelerdir

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin