1. Haberler
  2. Emlak
  3. Kiracı nasıl tahliye edilir

Kiracı nasıl tahliye edilir

Kiracı nasıl tahliye edilir
Kiracı nasıl tahliye edilir

Kiracı nasıl tahliye edilir

Kiracı nasıl tahliye edilir sorusu, özellikle kirasını tahsil edemeyen ev sahipleri tarafından sıklıkla merak edilen bir konudur. Taşınmazın kiralanmasından önce doğru adımların takip edilmemesi gerekir. Kanunun orantısız biçimde kiracıyı koruyan hükümleri kimi zaman bu süreci çekilmez hale getirebilmektedir. Kirasını ödemeyen kiracı doğru adımların izlenmesi ile tahliye edilebilir. Bir taşınmazı kiralayan kiracının tahliye edilmesinin belirli şartları vardır. Esasen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre kirasını düzenli ödeyen kiracı, on yıl boyunca kiraya veren tarafından tahliye edilememektedir. Bu durumun istisnaları mevcuttur.

Buna göre kanunlarda yazan belirli şartların oluşması halinde kiraya veren, on yıl dolmadan önce kiracıyı tahliye edebilmektedir. Öte yandan bu durumların oluştuğunun ispatı, uzun ve maliyetli bir yargılama süreci gerektirmektedir. Bu nedenle daha hızlı ve daha az maliyetli bir yol olarak kiraya veren kiracısından yazılı bir tahliye taahhütnamesi almalıdır. ilginizi çekebilir; Gayrimenkul Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Kiracı tarafından kiraya verene verilen; kiralanan taşınmazın hangi tarihte tahliye edileceğinin gösterildiği yazılı bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi kiracıyı bağlamaktadır, onu sorumluluk altına almaktadır. Noter tarafından düzenlenmesi zorunluluğu yoktur fakat noter huzurunda düzenlenir ise kiraya verene ispat kolaylığı sağlamaktadır. Yazılı tahliye taahhütnamesinde esas olarak kiralanan taşınmazın adresi, kira sözleşmesinin tarafları, taşınmazın hangi tarihte tahliye edileceği ve söz konusu tahliye taahhütünün hangi tarihte kiraya verene verildiği yazılmalıdır. Bu bilgilerin altında kiracının imzasının olması gerekmektedir.

Ülkemizde özellikle Tuzla emlakçılar, internette bulunan maktu tahliye taahhütnamesi evraklarını boş bir şekilde, kira sözleşmesi imzalanırken kiracıya imzalatmaktadır. Böyle bir durumda mahkeme nezdinde tahliye taahhütnamesi geçersiz durumda olmaktadır. Böyle bir durumun önüne geçmek için tahliye taahhütnamesinin, sözleşmeden en az bir ay sonra kiracı tarafından imzalanması gerekmektedir. Taahhütname imzalanır iken tahliye tarihinin boş bırakılması belgeyi geçersiz hale getirmemektedir. Öte yandan taahhüt tarihinin kira sözleşmesinin imzalandığı tarihten en az bir ay sonrası olması gerekmektedir. Aksi halde tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi yapılamayacaktır.

Tahliye taahhütnamesinin önemi nedir?

Kiracı tahliyesi temel olarak Türk Borçlar Kanunu ve İcra-İflas Kanunu hükümleri esasında mümkün olmaktadır. Kanunlardaki hükümlerin uygulanması genelde bir yargılama aşaması gerektirmektedir. Bu nedenle tahliye süreci hem uzun sürmekte hem de masraflı olmaktadır. Öte yandan hukuka uygun hazırlanmış bir yazılı tahliye taahhütnamesi ile daha hızlı ve daha az masraflı bir yol ile tahliye gerçekleştirilebilecektir.

Tahliye taahhütnamesi nasıl icraya konur

Hukuka uygun hazırlanmış bir tahliye taahhütnamesini elinde bulunduran taşınmaz sahibi, taşınmazın bulunduğu yerdeki icra müdürlüğüne gitmelidir. İcra müdürlüğüne tahliye taahhütnamesi ek olacak şekilde bir takip talebi ile başvurulacaktır. İlamsız icra süreci bu şekilde başlatılmış olacaktır. Eğer karşı taraf belgeye süresi içinde itiraz etmez ise takip kesinleşecektir. Bundan sonra icra müdürlüğü taşınmaz sahibinin talebi doğrultusunda artık tahliye işlemlerini başlatacaktır.

Eğer kiracı takip esnasında bir itirazda bulunur ise taşınmaz sahipleri icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemelidirler. İcra mahkemesi yalnızca evrakın hukuka uygun olup olmadığını inceleme yetkisine sahiptir. Bu sebeple dava süreci birkaç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Elde edilen mahkeme kararı ile tekrardan icra müdürlüğüne başvurulması ile tahliye süreci devam edecektir.

Tahliye taahhütnamesi süresi ve icra masrafları nedir?

Elinde yazılı bir tahliye taahhütnamesi bulunduran taşınmaz sahibi, icra müdürlüğüne başvurduktan sonra genelde on beş gün içerisinde tebligat kiracıya ulaşmaktadır. Bundan sonra kiracının itiraz için yedi günlük bir süresi vardır. Bu süre içerisinde itiraz olur ise mahkeme süreci, mahkemenin yoğunluğuna göre üç ay ile dokuz ay arasında değişmektedir. Mahkemenin ardından yaklaşık on beş içinde de tahliye işlemi gerçekleştirilecektir.

Kiracı süresi içerisinde takibe itiraz etmez ise yedi günlük itiraz süresinin bitiminin ardından yaklaşık on beş gün içinde tahliye işlemi gerçekleştirilecektir.

Taşınmaz sahibi icra müdürlüğüne başvuru masrafları ise değişkenlik göstermek ile birlikte başvuru harcı, peşin harç, dosya gideri ve posta gideri kalemlerinden oluşmaktadır. Kendinizi bir avukat ile temsil ettirir iseniz bu kalemlere vekalet harcı ve vekalet pulu masrafları da dahil olmaktadır. Ortalama bir konut için icra müdürlüğüne başvuru esnasındaki toplam masraf 300 TL civarındadır. İcra müdürlüğü ile kesinleşen takibe devam edilerek tahliye aşamasında ise yaklaşık 800 TL masraf yapılması gerekmektedir. Söz konusu masraflara tahliye anında nakliye hizmeti alınması dahil değildir.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir? Kiralık Konutlarda Tahliye Süreci ve Hukuki Yollar

Kiralık konutlarda kiracı tahliye işlemi, ev sahibi ile kiracı arasında ortaya çıkan anlaşmazlık veya belirli şartların yerine getirilmemesi durumunda gerekebilir. Bu makalede, kiracıyı tahliye etmek için izlenmesi gereken adımları ve hukuki yolları ele alacağız. Ayrıca, Türkiye’deki kira yasaları ve kiracıların haklarına da değineceğiz.

  1. Kiracı Tahliyesi Neden Gerekebilir?

Kiralık konutlarda kiracıyı tahliye etmek için çeşitli nedenler olabilir. Örneğin:

a. Kiracının Kira Bedelini Ödememesi: Kiracının sürekli olarak kira bedelini ödememesi durumunda ev sahibi, tahliye sürecini başlatma hakkına sahip olabilir. Ancak, öncelikle kiracıya bir ödeme ihtarı gönderilmesi ve belirli bir süre içinde ödeme yapılmaması durumunda tahliye işlemine başlanması gerekmektedir.

b. Kiracının Sözleşme Şartlarını İhlal Etmesi: Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmezse (örneğin, evi zarar vermeden teslim etmeme, komşulara rahatsızlık verme vb.), ev sahibi kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olabilir. Bu durumda, genellikle önceden yazılı bir ihtarname gönderilir ve belirli bir süre içinde sorunun çözülmemesi durumunda tahliye süreci başlar.

c. Sözleşmenin Süresinin Dolması: Kiralık konut sözleşmesinin süresi bittiğinde ve taraflar yeni bir sözleşme yapmazsa, ev sahibi kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olabilir. Ancak, sözleşmenin sona erme tarihinden önce belli bir süre öncesine kadar (genellikle 15-30 gün) yazılı bir bildirim gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Kiracı Tahliye İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Kiracıyı tahliye etmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

a. Öncelikle Yazılı İhtarname Gönderin: Kiracıyı tahliye etmek istediğiniz nedeni belirten bir ihtarname hazırlayın. İhtarnamede, kiracıya sorunun çözülmesi veya belirli bir süre içinde tahliye edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.

b. İhtarname Sonrası Bekleyin: Kiracıya gönderilen ihtarname sonrasında belirli bir süre beklemeniz gerekmektedir. Bu süre, ülkenin kira yasalarına ve sözleşmedeki hükümlere bağlı olarak değişebilir. Kiracının sorunu çözmesi veya tahliye olması için yeterli bir süre vermek önemlidir.

c. Mahkemeye Başvurun: Kiracı, ihtarname sonrasında da sorunu çözmezse veya tahliye olmazsa, ev sahibi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme sürecinde, hakim kararıyla kiracının tahliye edilmesi talep edilebilir. Bu noktada, bir avukattan hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

  1. Kiracıların Hakları ve Kira Yasaları

Türkiye’de kira yasaları, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını korumak amacıyla belirlenmiştir. Kiracıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu unutmamak önemlidir:

a. Kira Bedelinin Belirlenmesi: Kiracının, kira bedelini kabul edilebilir seviyede ödemesi ve herhangi bir keyfi zamla karşılaşmaması gerekmektedir. Kiracı, kira bedelinin yıllık olarak artmasına karşı korunmaktadır.

b. Konutun Güvenliği ve Bakımı: Ev sahibi, kiralık konutun güvenliğini sağlamak ve düzenli bakımını yapmakla yükümlüdür. Kiracı, sağlıklı ve güvenli bir konutta yaşama hakkına sahiptir.

c. Kira Sözleşmesi ve Süresi: Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun hareket etmeli ve sözleşme süresi boyunca haklarını korumalıdır. Ayrıca, sözleşmenin sona erme tarihinden önce belirli bir süre öncesine kadar yazılı bir bildirim almalıdır.

Kiracıyı tahliye etmek isteyen bir ev sahibi için doğru adımları takip etmek ve kira yasalarına uygun davranmak önemlidir. Öncelikle yazılı bir ihtarname gönderilmeli ve kiracıya sorunun çözülmesi veya belirli bir süre içinde tahliye edilmesi gerektiği bildirilmelidir.

Kiracı, ihtarnamede belirtilen süre içinde sorunu çözmezse veya tahliye olmazsa, ev sahibi mahkemeye başvurabilir. Ancak, tahliye sürecinde hukuki danışmanlık almak önemlidir çünkü her ülkenin kira yasaları farklılık gösterebilir. Kiracıların da haklarını bilmeleri ve sözleşme şartlarına uymaları önemlidir. Kiracılar, kira bedelinin makul bir seviyede belirlenmesi, konutun güvenliği ve bakımı ile sözleşme şartlarına uygun hareket etme gibi haklara sahiptir. Kiracı tahliyesi konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için taraflar arasında iletişim ve anlayış önemlidir.

Tuzla Gazetesi Emlak köşesi

 

Kiracı nasıl tahliye edilir
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin