1. Haberler
 2. Biyografi
 3. Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu)

Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu)

Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu), Memur-Sen'in amacı gebze
Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu), Memur-Sen'in amacı pendik

Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu)

Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu) Memur-Sen’in amacı nedir? Türkiye’de kamu sektöründe görev yapan memurların ve kamu çalışanlarının sendikalarının bir çatı örgütüdür. “Memur-Sen” ismi, “Memur Sendikaları Konfederasyonu” kelimelerinin kısaltmasıdır.

Memur-Sen’in amacı

Memur-Sen’in temel amacı, üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını korumak ve geliştirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek, sosyal hak ve özgürlükleri savunmak, toplu pazarlık ve grev hakkını kullanmak gibi konularda kamu çalışanlarının haklarını temsil etmektir. Örgüt, kamu görevlilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerini artırmayı, çalışma hayatlarını kolaylaştırmayı ve daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Memur-Sen, Türkiye’de çeşitli kamu sektöründe faaliyet gösteren sendikaların üye olduğu bir konfederasyondur. Her sendika kendi üyelerinin hak ve çıkarlarını temsil ederken, Memur-Sen çatısı altında bir araya gelerek daha güçlü bir ses oluştururlar. Memur-Sen, öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar ve diğer kamu çalışanları gibi farklı meslek gruplarından gelen üyelere sahiptir.

Memur-Sen, Türkiye’deki en büyük memur sendikaları konfederasyonudur. 1995 yılında kurulan Memur-Sen, 120’den fazla sendika ve 1 milyondan fazla üyeye sahiptir. Memur-Sen’in amacı, kamu çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamaktır. Memur-Sen, kamu çalışanlarının maaş, sosyal güvenlik, çalışma koşulları ve diğer konulardaki haklarını savunmaktadır. Ayrıca, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Memur-Sen, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir.

Türkiye’deki kamu görevlilerinin en büyük sendika konfederasyonudur. 1995 yılında kurulan Memur-Sen, 13 sendikadan oluşmaktadır. Memur-Sen’in amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmaktır. Memur-Sen, bu amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bunlar arasında:

 • Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde temsil edilmesi
 • Kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması
 • Kamu görevlilerinin mesleki gelişimi için çalışmalar yapılması
 • Kamu görevlilerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılması
 • Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için hukuki mücadele verilmesi
 • Memur-Sen, Türkiye’deki en önemli sivil toplum örgütlerinden biridir. Kamu görevlilerinin haklarını korumak ve geliştirmek için önemli çalışmalar yürütmektedir.

Memur-Sen görevi nedir?

Memur-Sen’in görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek
 2. Ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmak
 3. Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde temsil edilmesi
 4. Kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması
 5. Kamu görevlilerinin mesleki terapist gelişimi için çalışmalar yapılması
 6. Kamu görevlilerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılması
 7. Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için hukuki mücadele verilmesi

Memur-Sen, Türkiye’de faaliyet gösteren bir sendikadır. “Memur-Sen” kısaltması, “Memur Sendikaları Konfederasyonunu ifade eder. Memur-Sen, 1995 yılında kurulmuş olup, Türkiye’de çeşitli kamu kurumlarında çalışan memurların haklarını ve çıkarlarını korumak, sosyal ve ekonomik haklarını geliştirmek için mücadele eden bir sendika konfederasyonudur.

Memur-Sen, farklı kamu kurumlarında çalışan memur sendikalarını çatısı altında birleştiren bir konfederasyondur. Kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi, iş güvencesinin sağlanması, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve daha adil çalışma şartlarının oluşturulması gibi konularda çaba gösterir. Ayrıca, kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulması için çalışmalar yürüterek kamu çalışanlarının iş ve sosyal hayatını iyileştirmeyi hedefler.

Memur-Sen’in görevleri arasında aynı zamanda üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel haklarını korumak ve geliştirmek, toplu sözleşmeler yapmak ve üyelerinin taleplerini temsil etmek de bulunur. Konfederasyon, demokratik bir yapıya sahip olup, üyelerinin katılımıyla yönetilir ve üyelerinin sesini yetkili makamlara duyurmayı amaçlar.

Memur-Sen (Memur-Sen Konfederasyonu)

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin