AKOM

AKOM NEDİR, AKOM' un görevleri nelerdir, akom nedir
AKOM NEDİR, AKOM' un görevleri nelerdir, akom nedir

AKOM

AKOM nedir? AKOM’ un görevleri nelerdir? Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) kuruluş tarihi 1999 Marmara depremine dayanmaktadır. Yüzlerce kişinin can ve mal kaybı yaşadığı ve ülkemizin en yıkıcı afetlerinden biri olmuş olan Marmara depremi afetlere ilişkin AKOM gibi bir kurumun ortaya çıkmasının gerekliliğini ispatlar nitelikte olmuştur. Depremin zarar ve yıkımlarını mümkün olduğu kadar telafi edilmesi ve yaraların sarılması fikri ile 2000 yılında 686 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile kurulmuştur.

Kurumun kuruluş amacı afet durumlarında bu afetlerin en az zarar ile atlatılmasını sağlamak olmaktadır. Doğal afetlerin öncesinde ve sırasında en az maddi ve manevi hasar ile afetin sona ermesi için çalışmalar yapmaktadır. Afet Koordinasyon Merkezi’nin esas amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurumlar arasında koordinasyon ve iş bölümünü sağlamaktır. Kurum İstanbul Belediye Başkanı ve İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gelen emirleri uygular ve bu emirleri koordine etmek ile yükümlüdür.

Afet Koordinasyon Merkezi

Afet Koordinasyon Merkezi ilk kurulduğu yıllarda faaliyetlerini Fatih ilçesinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı’nda sürdürmüştür. Ardından 2002 yılında Eyüp’ de bulunan Güzeltepe’de kurum için yüksek kalitede inşa edilen binasında faaliyetlerine devam etmiştir.

Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde AKOMAS adı verilen bir afet bilgi sistemi bulundurmaktadır. Bu sistem ve Türkiye ve dünyada meydana gelen doğal, insan yapımı ve teknolojik afetlere ilişkin her türlü bilgiyi içeren bir sistem olmaktadır. Bu afetlere ilişkin sistem hem görsel hem istatistiksel bilgi vermeyi amaçlayan bir sistemdir. Kurum 2005 yılından beri haftalık bültenler yayınlamaktadır. Bu bültenlerde Türkiye’de ve dünyada olan afetlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 2008 yılından itibaren bu sistem gelişmeye başlamış ve interaktif haritalar kullanmaya başlamıştır. AKOMAS ayrıca bu bilgileri arşivlemekte ve bilgi isteyen kurum ve kişilere arşivi sunmaktadır.

AKOM HABERLERİ

Afet Koordinasyon Merkezi sadece İstanbul şehrinde bulunmak ile birlikte çeşitli şehirler AKOM’ a benzer kuruluşlar faaliyete geçirmişlerdir. Kurum afet faaliyetlerine ek olarak başvuran kişi ve öğrenci gruplarına afetlerden korunma eğitimi vermektedir. Kurumun faaliyet alanları afetler ile sınırlı olmakta ve kaza ve savaş gibi durumlar kurumun çalışma alanına girmemektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak ve afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla kurulmuştur. AKOM, İstanbul Valiliği ile koordineli olarak çalışmaktadır.

AKOM’un görevleri arasında:

  • Afet risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Afet risk azaltma planlarının hazırlanması
  • Afetlere müdahale planlarının hazırlanması
  • Afetlere hazırlıklı olmak için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak
  • Afetlerin gerçekleşmesi durumunda koordinasyon sağlamak
  • Afetlerin etkilerini azaltmak için çalışmalar yapmak

AKOM, İstanbul’da meydana gelen afetlerin etkilerini azaltmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. AKOM, 2019 yılında meydana gelen İstanbul depreminde de önemli bir rol oynamıştır. AKOM, depremin hemen ardından koordinasyon sağlamış ve afetlerin etkilerini azaltmak için çalışmalar yapmıştır.

AKOM, İstanbul’un afetlere karşı daha dayanıklı bir şehir olması için çalışmalarını sürdürmektedir. AKOM, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşları afetlere karşı hazırlıklı olmaya davet etmektedir.

AKOM ile ilgili daha fazla bilgi almak için AKOM’un web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AKOM Türkiye’de Afet ve Acil Durumların Yönetiminde Güvence

AKOM (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Türkiye’nin afetlere ve acil durumlara karşı koordineli ve etkin bir şekilde müdahale edebilmesini sağlayan bir kurumdur. AKOM, afetlerin önceden tahmin edilmesi, müdahale süreçlerinin yönetimi ve toplumun güvenliğinin sağlanması gibi konularda görev yapar. Bu makalede, AKOM’un rolünü, çalışmalarını ve Türkiye’deki afet ve acil durum yönetimi konusundaki önemini keşfedeceğiz.

AKOM Nedir?

AKOM, Türkiye’de afet ve acil durum yönetimini koordine eden ve yönlendiren bir başkanlıktır. Kurum, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterir ve ülke genelindeki afet ve acil durumları yönetmek için oluşturulmuştur. AKOM, afetlerin önceden tahmin edilmesi, müdahale planlarının hazırlanması, kriz yönetimi ve toplumun bilgilendirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütür.

AKOM’un Görevleri

AKOM’un temel görevi, afet ve acil durum yönetiminde koordinasyonu sağlamaktır. Bu kapsamda, afetlerin önceden tespit edilmesi, risk analizlerinin yapılması ve müdahale planlarının oluşturulması gibi çalışmalar yürütülür. AKOM ayrıca, afet anında tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlar, acil yardım ve kurtarma ekiplerinin harekete geçirilmesini koordine eder ve halkı bilgilendirir.

Türkiye’deki Afet ve Acil Durum Yönetimi

Türkiye, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin yanı sıra, terör saldırıları, kazalar ve benzeri acil durumlarla da karşı karşıya kalabilen bir ülkedir. Bu nedenle, afet ve acil durum yönetimi büyük önem taşır. AKOM, Türkiye’deki afet ve acil durum yönetiminin merkezi bir noktasıdır ve tüm ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışarak etkin müdahale sağlar. İl ve ilçelerdeki afet ve acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların düzenlenmesi de AKOM’un sorumlulukları arasındadır.

AKOM, Türkiye’deki afet ve acil durum yönetiminin merkezi bir kurumudur. Afetlerin önceden tahmin edilmesi, müdahale planlarının hazırlanması, koordinasyonun sağlanması ve toplumun bilgilendirilmesi gibi konularda çalışmalar yürüten AKOM, ülkenin afet ve acil durumlarla başa çıkabilme kabiliyetini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin afet riski taşıyan bir coğrafyada bulunması nedeniyle AKOM’un çalışmaları, toplumun güvenliğini ve refahını koruma açısından büyük önem taşımaktadır.

AKOM

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin