1. Haberler
 2. Genel
 3. Case Study nedir?

Case Study nedir?

Case Study nedir, vaka analizi
Case Study nedir

Case Study nedir?

Case Study nedir(vaka analizi)? Bir olay, süreç veya durumun incelemesidir. Bu inceleme genellikle bir şirket, proje veya organizasyon için yapılır ve amacı, olayın ya da sürecin nasıl gerçekleştiğini veya neden gerçekleştiğini anlamaktır. Case Study, yönetim, ekonomi, sağlık, hukuk veya diğer alanlarda kullanılabilir.

Örnek olarak, bir şirketin satış performansının nasıl arttırılabileceği konusunda bir Case Study yapabiliriz. Bu inceleme, şirketin geçmişteki satış rakamlarını, pazar payını, müşteri profilini ve rakip analizlerini içerebilir. Ayrıca, şirketin uyguladığı pazarlama ve satış stratejilerini ve bu stratejilerin etkilerini de inceleyebiliriz. Sonuç olarak, şirketin satış performansını arttırmak için öneriler sunabiliriz.

Diğer bir örnekte, sağlık alanında bir Case Study yapabiliriz. Bu inceleme, bir hastanın tedavi sürecini ve tedavi sonuçlarını içerebilir. Ayrıca, hastanın geçmişteki sağlık durumu, tıbbi geçmişi ve tedavi planı da inceleme kapsamında olabilir. Sonuç olarak, hastanın tedavideki başarısını veya başarısızlığını değerlendirebiliriz ve gelecekteki tedavi planları için öneriler sunabiliriz.

Vaka analizi, bir olayın ya da sürecin gerçek hayatta nasıl gerçekleştiğini ve neden gerçekleştiğini anlamak için önemli bir yöntemdir. Bu yöntem, yönetim, ekonomi, sağlık veya diğer alanlarda kullanılarak, öneriler ve çözümler sunmak için kullanılabilir.

Case Study örnekleri

 1. Starbucks’ın genişleme stratejisi: Starbucks, 1990’larda sadece ABD’nin batı sahilinde yer alan birkaç mağazasından başlayarak, dünya çapında bir marka haline gelmiştir. Bu genişlemenin arkasındaki strateji, öncelikle lisans anlaşmaları yaparak, yerel işletmelerle işbirliği yapmaktı. Starbucks, ayrıca yerel işletmelerin müşteri ihtiyacına göre ürünlerini ve hizmetlerini özelleştirmeye çalıştı.
 2. McDonald’s’ın globalleşme süreci: McDonald’s, 1950’lerde sadece birkaç mağazası olan bir hamburger zinciri olarak başlamıştır. Ancak, 1960’lar ve 1970’lerde, şirket dünya çapında hızlı bir genişleme sürecine girdi. Bu genişlemenin arkasındaki strateji, öncelikle franchise anlaşmaları yapmak ve yerel işletmelerle işbirliği yapmaktı. Ayrıca, McDonald’s, yerel halkın lezzetlerine ve ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmaya çalıştı.
 3. Nike’ın çevreci stratejisi: Nike, 1990’larda, tüketicilerin çevre duyarlılığı nedeniyle, çevreci bir strateji benimsemeye başladı. Bu stratejinin temel amacı, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin çevre dostu olması ve üretim tesislerinin çevre standartlarına uymasıydı. Ayrıca, Nike, ürünlerinin çevre dostu olduğunu tüketicilere göstermek için, özel etiketler kullandı.
 4. Amazon’un online pazarlama stratejisi: Amazon, 1990’larda, online alışveriş sektörünün öncülerinden biri olarak kuruldu. Şirketin pazarlama stratejisi, öncelikle tüketicilere ucuz ve hızlı bir şekilde ürünler sunmaktı. Ayrıca, Amazon, tüketicilerin öncelikle aradıkları ürünleri önermeye çalıştı ve online alışveriş sürecini kolaylaştırdı.
 5. Küçük bir teknoloji firmasının büyüme hikayesi: Bu örnekte, bir teknoloji firmasının nasıl başlangıçta sadece birkaç kişilik bir ekip ile kurulup, zaman içinde büyüyerek birçok çalışan ve yüksek bir ciro elde etmeye başladığı anlatılmaktadır. Firma, öncelikli olarak birçok müşteriye yazılım hizmetleri sağlamaktadır.
 6. Bir e-ticaret sitesinin müşteri deneyimi: Bu örnekte, bir e-ticaret sitesinin müşteri deneyimini nasıl optimize etmeye çalıştığı ve bu yolculukta aldığı önemli adımlar anlatılmaktadır. Örneğin, sitenin arayüzünün yeniden tasarlanması, hızlı ve güvenli bir ödeme işlemleri sağlamak için çalışmalar yapılması ve müşteri memnuniyeti için ödül programları düzenlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.
 7. Tuzla restoranın maliyet azaltma çalışmaları: Bu örnekte, bir restoranın nasıl maliyetlerini azaltmaya çalıştığı anlatılmaktadır. Örneğin, restoran malzeme ve giderlerini azaltmak için yemeklerin malzeme miktarlarını kontrol etmeye çalışmakta, ayrıca enerji tasarrufu yapmak için enerji verimli ekipmanlar kullanmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda, restoran maliyetlerini azaltarak kârını arttırmaktadır.

Durum çalışması

Case Study nedir? Durum çalışması, konu veya konunun ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için belirli bir durumu, sorunu veya olayı analiz etmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Vaka incelemeleri genellikle iş, sosyal bilimler ve diğer alanlarda karmaşık sorunları keşfetmek ve diğer durumlara uygulanabilecek içgörüler elde etmek için kullanılır. İş dünyasında örnek olay incelemesi konularına örnek olarak, belirli bir şirketin veya ürünün başarısının veya başarısızlığının analiz edilmesi, belirli bir sektör veya pazarın incelenmesi veya belirli bir iş stratejisinin veya kararının keşfedilmesi verilebilir.

Sosyal bilimlerde, vaka çalışmaları belirli bir bireyi veya grubu, belirli bir topluluğu veya toplumu veya belirli bir sosyal sorunu veya konuyu araştırmak için kullanılabilir. Bir vaka çalışması içeriğinin örnekleri şunlar olabilir: Belirli bir şirketin iş stratejisine ilişkin bir vaka çalışması Belirli bir endüstri veya pazarın vaka çalışması Belirli bir şirket veya ürünün başarısı veya başarısızlığı üzerine bir vaka çalışması Bir bireyin veya grubun davranış veya tutumlarının vaka çalışması Bir topluluk veya toplum vaka çalışması Belirli bir sosyal sorun veya meselenin vaka çalışması Önemli bir tarihi olay veya hareketin vaka çalışması vb.

Case Study Nasıl hazırlanır?

 • Finansal okuryazarlık ve müşteri sadakatini arttırma: Bir banka, müşterilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini arttırmak için eğitim programları ve online araçlar sunmuştur. Bu inisiyatif, müşterilerin daha bilinçli ve sağlıklı finansal kararlar almasını sağlamış ve ayrıca müşteri sadakatini arttırmıştır.
 • Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini arttırma: Bir otomotiv şirketi, üretim sürecinde enerji verimliliğini arttırmak ve atık yönetimini iyileştirmek için çevre dostu çözümler uygulamıştır. Bu inisiyatif, şirketin sosyal sorumluluk ve çevre bilincini arttırmış ve ayrıca müşteri sadakatini ve marka itibarını arttırmıştır.
 • İşletmeler arası işbirliği ve ekonomik büyümeyi arttırma: Bir belediye, yerel işletmeler arasında işbirliği yaratmak ve bölgesel ekonomik büyümeyi arttırmak için programlar ve fonlar sunmuştur. Bu inisiyatif, yerel işletmelerin büyümesini ve işlemlerini kolaylaştırmış ve ayrıca bölgesel istihdamı arttırmıştır.
 • Başlangıçta, konu hakkında geniş bir araştırma yapın. Hangi konunun inceleneceği, hangi firma veya organizasyonun inceleneceği, hangi süreçler veya olayların inceleneceği belirlenmelidir.
 • İncelenen konuya dair veriler toplamaya başlayın. Bu veriler, röportajlar, anketler, raporlar, makaleler veya diğer kaynaklardan elde edilmelidir.
 • Verileri analiz edin ve önemli olanları belirleyin. Veriler, temel olarak incelemenin odaklandığı sorunları veya konuları anlamlandırmak için kullanılacaktır.
 • Sonraki aşamada, case study’nin yapısını oluşturun. Başlık, özet, giriş, metodoloji, bulgular, değerlendirme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bulguları ve verileri, grafikler, şekiller veya tablo şeklinde sunun. Bu, okuyucunun kolayca anlamasını sağlar.
 • vaka analizi’nin sonunda, elde edilen bulguları ve verileri değerlendirin ve konuya dair genel sonuçlar çıkarın. Ayrıca, öneriler veya öneriler sunun.
 • vaka analizi’nin son halini kontrol edin ve düzeltmeler yapın. Daha sonra, yazılı veya görsel olarak sunun.

Tuzla Gazetesi Blog

Case Study nedir?
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin