1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. En büyük tehdit iklim krizi

En büyük tehdit iklim krizi

En büyük tehdit iklim krizi
En büyük tehdit iklim krizi

En büyük tehdit iklim krizi

En büyük tehdit iklim krizi! İklim değişikliği ve küresel ısınma tüm dünyayı gittikçe daha fazla etkilemeye ve doğal yaşama dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020’ araştırması da ilginç sonuçlar ortaya koydu. İklim Haber ve KONDA tarafından Türkiye çapında 3 bin 431 kişi ile yüz yüze yapılan çalışma, bu yıl pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı da irdelemeyi amaçladı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 51.5’i iklim krizini salgından daha büyük bir tehlike olarak görürken ‘iklim krizi de ciddi ama o kadar acil bir mesele değil’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 42 oldu. İklim krizinin varlığını kabul etmeyenler ise yüzde 6.5’te kaldı.

‘HEPİMİZ ENDİŞELİYİZ’

Araştırma aynı zamanda, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden yedisinin endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne serdi. Görüşülen kişilerin yüzde 14.7’si çok endişeli olduğunu ifade ederken, yüzde 54.6’sı ise endişeli olduğunu belirtti. ‘Türkiye iklim değişikliğine karşı ne yapmalı’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 75.7’si ‘Yeşil alanları korumalı’ şeklinde yanıt verirken, ‘Ulaşımdan kaynaklı karbondioksiti azaltmalı’ diyenler yüzde 38.5, ‘Binalarda enerji verimliliğini artırmalı’ diyenler ise yüzde 30.4 oranına ulaştı. ‘Termik santralları kapatmalı’ yanıtını verenlerin oranının yüzde 23.1’i bulması ise dikkat çekti. ‘Uluslararası anlaşmalara uymalı’ seçeneği de yüzde 15.6 oranını buldu.

AFET REKORU KIRILDI

Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Yüksek iklim değişikliği farkındalığının yanı sıra katılımcıların yüzde 85’i son yıllarda aşırı hava olaylarının arttığını belirtiyor. MGM verilerine göre, 1990’lı yılların ortasından itibaren aşırı hava olayları sürekli artmış ve 2019 yılı 935 olay ile en fazla afetin yaşandığı yıl olarak
kayda geçmiş. Sel ve aşırı yağışlar gibi sık rastlanan afetlere artık köyden kente kadar her kesimi yakından ilgilendiriyor ve olumsuz olarak etkiliyor” yorumunda bulundu.

‘YENİ BİR SÖYLEME GEÇME ZAMANI’

Bu yılki araştırmayı toplum pandemi içinde yaşarken yaptıklarını ifade eden KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “İklim değişikliğinden çevre kirliliğine, temiz içme suyundan petrole ve madenlere, doğal kaynakların azalmasından hayvan ve bitki türlerinin azalışına dek bir dizi sorun insanlığın yerküreye hoyrat davranışının bir sonucu. Başka nedenlerin yanı sıra insanların doğaya müdahalesinin, doğal yaşamın ekolojik dengesini bozmasının, bu tür küresel salgınlara yol açacağı öngörülüyordu. İklim bilimcilerse iklim değişikliğinin de en az salgın kadar, hatta daha da büyük tahribata yol açacağını öngörüyorlar. Makul bir ses tonuyla ama toplumun ihtiyaç ve taleplerini, duygularını da dikkate alan, geleceği gösteren yeni bir söyleme geçmemizin zamanı gelmiştir” diye konuştu.

2.4 TRİLYON DOLARLIK ZARAR

İKLİM krizinin küresel ekonomiye olan olumsuz etkilerinin ürkütücü boyutlara ulaştığını söyleyen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Küresel toplam işgücü arzının 3.6 milyar kişi olduğu düşünüldüğünde, sadece ısı stresine bağlı istihdam kayıplarının küresel işsizlik oranında yüzde 1’e yakın bir artışa neden olduğunu hesaplayabiliriz. Bu kaybın küresel ekonomiye maliyeti ise 280 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve bunun 2030’da 2.4 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

‘YEŞİL ADIMLAR’

Bu yıl koronavirüs sonrasında hangi sektörlere yatırım yapılması gerektiğine katılımcıların yüzde 53’ü tarım, yüzde 37’si yenilenebilir enerji dedi. Bu konuda en son tercih ise inşaat sektörü ve kömür oldu. Bu yıl katılımcılara ilk kez iklim değişikliğinin temel nedeni de soruldu. Katılımcıların yüzde 71.4’ü iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu oluştuğunu belirtirken yüzde 28.6’sı ise doğal bir süreç olduğunu belirtti.

iklim krizi nedir?

Günümüzde, iklim krizi dünya çapında büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir. İklim krizi, insan faaliyetleri sonucu atmosferdeki sera gazlarının artması ve bu gazların küresel ısınmaya neden olması sonucu oluşan bir çevresel sorundur. Bu durum, dünya genelinde yıkıcı hava olaylarına, deniz seviyesindeki yükselmelere, toprak kaymalarına, orman yangınlarına, buzulların erimesine ve daha birçok soruna neden olmaktadır. Bu nedenle, iklim krizi, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biridir.

İklim krizi, insan faaliyetleri sonucu atmosferdeki sera gazlarının artması ve bu gazların küresel ısınmaya neden olması sonucu ortaya çıkmaktadır. Sera gazları, insan faaliyetlerinin yanı sıra doğal olaylar da dahil olmak üzere birçok kaynaktan ortaya çıkmaktadır. Özellikle, fosil yakıtların yanması, endüstriyel faaliyetler, ormanların yok edilmesi, tarım ve hayvancılık gibi insan faaliyetleri sera gazlarının artışında en önemli rolü oynamaktadır.

iklim Değişikliğine Bağlı Hastalıklar

Sera gazlarının artması, atmosferin ısısını arttırmaktadır. Bu da, dünya genelinde sıcaklık artışlarına ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Sıcaklık artışı, kutup buzullarının erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine, kuraklıklara, sel ve fırtınalara neden olmaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar, insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. İklim krizi ayrıca biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkilemektedir. Birçok tür, yaşam alanlarının kaybolması, gıda zincirindeki değişiklikler ve diğer faktörler nedeniyle tehlike altındadır.

İklim krizinin etkileri, tüm dünyada hissedilmektedir. Ancak, en çok etkilenenler genellikle düşük gelirli ülkeler ve topluluklar olmaktadır. Bu ülkeler, iklim krizinin etkileriyle başa çıkmak için yeterli kaynaklara sahip olmayabilirler. Bu nedenle, iklim krizi, küresel bir eşitsizlik sorunu da olmaktadır.

İklim kriziyle başa çıkmak için, dünya genelinde hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler harekete geçmelidir.

Tuzla Gazetesi

Küresel Isınma ve Etkileri Dünyamızı Nasıl Tehdit Ediyor?

En büyük tehdit iklim krizi
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin