1. Haberler
 2. Gündem
 3. Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı.

Tuzla Son dakika haberi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kira artışlarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabilmesini içeren düzenlemeyle ilgili çalışma olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Bakan Tunç, konunun bakanlığın değil TBMM’nin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Tunç, söz konusu düzenlemenin süresinin 1 Temmuz’da dolacağının hatırlatılması üzerine, “Çalışıyoruz, yetişir.” yanıtını verdi.

Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırı Tekrar Uzatılacak Mı?

Son zamanlarda, kira maliyetlerinin artışı, pek çok kişi ve aile için önemli bir sorun haline gelmiştir. Kiracılar, artan kira fiyatlarıyla başa çıkmakta zorlanırken, kiralarda zam sınırlamaları konusu da gündemde yer alıyor. Bu makalede, Türkiye’de kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağını ele alacağız. Ayrıca, bu konunun kiralık konut piyasasına ve kiracılara etkilerini de değerlendireceğiz.

 1. Kiralarda Zam Sınırlaması Nedir?

Kiralarda zam sınırlaması, kiracıların aynı konut için her yıl ne kadar zam yapılacağını belirleyen bir düzenlemeyi ifade eder. Bu tür sınırlamalar, kiracıların aşırı yükselen kira maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olurken, ev sahiplerinin de adil bir şekilde kira artışı yapabilmelerini sağlar. Türkiye’de, kira zam sınırlaması yüzde 25 olarak belirlenmiştir.

 1. Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırının Süresi Doluyor

Türkiye’de, kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması ilk olarak 2011 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sınırlama, 5 yıl boyunca uygulandıktan sonra 2016 yılında bir kez daha 5 yıl süreyle uzatılmıştır. Dolayısıyla, son uzatma süresi olan 2021 yılında yüzde 25 zam sınırlamasının süresi dolmuş oldu. Şimdi, hükümetin bu sınırlamayı uzatıp uzatmayacağı merak konusu haline gelmiştir.

 1. Kiracıların Talepleri ve Ev Sahiplerinin Beklentileri

Kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmaması konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Kiracılar, kira maliyetlerinin artmasıyla başa çıkma konusunda zorluk yaşadıklarını belirtiyor ve zam sınırlamasının uzatılmasını talep ediyor. Özellikle büyük şehirlerde, kira fiyatlarının sürekli olarak artması, insanların yaşam standartlarını etkilemektedir. Kiracılar, maaş artışlarının kira artışlarını karşılamadığını düşünüyor ve bu nedenle zam sınırlamasının devam etmesini istiyor.

Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırı Uzatılacak mı? Güncel Durum ve Tartışmalar

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı konusu son dönemde Türkiye’de oldukça önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki dengesizlikleri önlemek, hane halklarının maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla getirilen bu sınır, kiraların aşırı artışına engel olmuştur. Ancak, son zamanlarda kiralarda yaşanan belirli ekonomik faktörler, bu sınıra yeniden göz atma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu makalede, kiralamalarda yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağı konusunu ele alacak, güncel durumu ve tartışmaları analiz edeceğiz.

 1. Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırı Nedir?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı, Türkiye’deki kiralık konutlarda uygulanan bir düzenlemedir. Bu düzenleme, ev sahiplerinin kiralara belirli bir yüzde oranında zam yapmasını sınırlar. Özellikle büyükşehirlerde kiraların hızla yükseldiği dönemlerde, kiracıların maliyetleri kontrol altında tutulması için bu sınır getirilmiştir. Kiracılar, yıllık kira artışlarının yüzde 25’i geçemeyeceği konusunda korunmaktadır. Bu düzenleme, kiracıların ekonomik açıdan daha güvende hissetmelerini sağlamakta ve kiralamalar arasındaki dengesizlikleri önlemektedir.

 1. Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırının Amacı

Kiralarda yüzde 25 zam sınırının temel amacı, kiracıları aşırı kira artışlarından korumaktır. Kiracıların aylık gelirlerinin büyük bir bölümünü kira ödemelerine ayırması gereken durumlarda, aşırı artan kiralar ciddi bir mali yük oluşturabilir. Bu sınır, kiracıların maliyetleri kontrol altında tutmasını sağlayarak, ev sahiplerinin keyfi bir şekilde kiraları artırmasını engeller. Böylece, kiracılar daha uygun fiyatlarla konut kiralayabilir ve ekonomik olarak daha stabil bir duruma gelir.

 1. Güncel Durum: Kiralarda Yüzde 25 Zam Sınırının Uzatılacak mı?

Son dönemde, kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağı tartışılmaktadır. Bu konuda farklı görüşler ve öneriler mevcuttur. Bazı kesimler, ekonomik şartların zorlaşması ve konut maliyetlerinin artması nedeniyle bu sınırın gözden geçirilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri mevcut düzenlemenin korunması gerektiğini dile getirmektedir.

Ev sahipleri tarafından yapılan talepler arasında, kira artışlarının serbest piyasa koşullarına göre belirlenmesi ve yüzde 25 sınırlamasının kaldırılması yer almaktadır. Bu kesim, kira piyasasının arz ve talebe göre şekillenmesi gerektiğini ve sınırlamanın piyasa dengesini bozduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, konut maliyetlerinin artması ve enflasyonun yükselmesi gibi ekonomik faktörlerin de sınırlamanın kaldırılması gerektiğine dair argümanları desteklediği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, kiracı temsilcileri ve bazı sivil toplum örgütleri, mevcut düzenlemenin korunması gerektiğini savunmaktadır. Kiracılar, kira artışlarının kontrollü bir şekilde olmasının önemli olduğunu ve aşırı kira artışlarının sosyal dengesizliklere yol açabileceğini belirtmektedir. Kiralarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılması durumunda, kiracıların mali açıdan daha zor duruma düşebileceği ve konut problemlerinin daha da artabileceği endişesi dile getirilmektedir.

 1. Tartışmalar ve Öneriler

Kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmaması konusunda yapılan tartışmalar ve öneriler şunları içermektedir:

a. Esnek Bir Sistem Oluşturmak: Bazı uzmanlar, sabit bir yüzde 25 sınırının yerine, ekonomik koşullara ve enflasyona göre değişen bir kira artış sisteminin uygulanmasını önermektedir. Böyle bir sistemde, kiracılar ve ev sahipleri arasında daha adil ve esnek bir denge sağlanabilir.

b. Gelir Durumuna Göre Sınırlama: Kiralarda yüzde 25 zam sınırının, kiracının gelir durumuna göre belirlenebileceği bir sistem de tartışılmaktadır. Kiracının geliri düşükse, kira artış sınırı da buna göre düşebilir. Böylece, ekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki kiracılar daha fazla korunmuş olur.

c. Alternatif Destek ve Teşvikler: Kiracıların ekonomik yükünü azaltmak için alternatif destek ve teşviklerin sağlanması da bir öneridir. Örneğin, devlet tarafından düşük faizli kredi imkanları sunulabilir veya kira yardımı programları genişletilebilir.

d. Kiralarda Daha Şeffaf Bir Süreç: Kiralarda daha şeffaf bir sürecin oluşturulması da önemli bir tartışma noktasıdır. Kiracılar, kira artışlarının gerekçelerini ve hesaplamalarını daha iyi anlayabilecekleri bir sistem istemektedir. Bu sayede, haksız zam girişimleri ve anlaşmazlıklar önlenmiş olur.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı konusu, ev sahipleri ve kiracılar arasında devam eden bir tartışma konusudur. Her iki tarafın çıkarlarını koruma, ekonomik dengeyi sağlama ve sosyal dengesizlikleri önleme amacı taşıyan bu düzenleme, güncel ekonomik koşullarla birlikte yeniden değerlendirilmektedir. Kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda kesin bir sonuca varmak için daha fazla çalışma ve diyalog gerekmektedir. Bu süreçte, tüm paydaşların görüşleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmalıdır.

Kira zamları

Kira zamları, ev sahipleri ve kiracılar arasında sıkça tartışılan bir konudur. Kira zamları, kira sözleşmesinin yenilenmesi sırasında uygulanır ve genellikle enflasyon oranına göre belirlenir. Ancak bazen ev sahipleri, piyasa koşulları, evin durumu veya kiracının ödeme gücüne göre daha yüksek oranda zam yapabilir. Bu durumda kiracılar, kira artışının haksız olduğunu düşünebilir ve itiraz edebilir.

Kira artışına itiraz etmek için kiracının yapması gerekenler şunlardır:

 • Öncelikle kira sözleşmesini dikkatlice okumak ve kira artışına ilişkin herhangi bir madde olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Eğer sözleşmede kira artış oranı belirlenmişse, bu orana uyulması gerekir. Eğer sözleşmede böyle bir madde yoksa, yasal olarak Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre zam yapılabilir.
 • Eğer ev sahibi TÜFE’yi aşan bir zam yapmışsa, kiracı bunu kabul etmek zorunda değildir. Kiracı, ev sahibine ihtarname çekerek kira artışının haksız olduğunu bildirebilir ve yasal sınır olan TÜFE’ye göre ödeme yapacağını belirtebilir.
 • Eğer ev sahibi ihtarnamede belirtilen kira bedelini kabul etmezse, kiracı arabulucuya başvurabilir. Arabulucu, taraflar arasında bir uzlaşma sağlamaya çalışır ve bu süreçte kiracı evden çıkarılamaz.
 • Eğer arabuluculuk süreci sonuç vermezse, kiracı kira tespit davası açabilir. Bu davada mahkeme, evin konumu, durumu, piyasa koşulları ve diğer kriterleri göz önünde bulundurarak adil bir kira bedeli belirler. Mahkemenin kararı kesindir ve tarafların buna uyması gerekir.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin