Tüik

Tüik nedir
Tüik verileri

Tüik

Tüik; Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir araştırma kurumu olmaktadır. Faaliyet tarihi oldukça eski olmak ile birlikte Osmanlı döneminde 1891 yılında Merkez İstatistik Encümeni adı ile çalışmalarına başladığı bilinmektedir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 1926 yılında Merkez İstatistik Dairesi adı ile anılmaya başlamıştır. Daha sonra 1930 yılında bu dairenin görev ve sorumluluk alanları yeniden düzenlenmiş ve İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır.

Bu isim değişiklikleri ilerleyen yıllarda da devam etmiş ve 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını almıştır. Günümüzdeki bilinen adını alması 2005 yılında gerçekleşmiş ve kurum Türkiye İstatistik Kurumu adını almıştır. Bu kurumun merkez teşkilatı Ankara şehrinde olmakta ve idari yapısı yirmi altı tane bölge müdürlüğünden oluşmaktadır.

Tüik nedir?

Kurum başlıca 5429 sayılı kanuna uyarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kanunda belirtilen programları hazırlamaktadır. Program ile belirlenen istatistiki faaliyetleri uygular ve yürütülmesinden sorumlu olur. Kurum Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, kültür ve çevre gibi alanlarda istatistikler hazırlar bunları derler ve yayımlanmasından sorumlu olur.

Hazırladığı bu istatistiki verileri bilimsel yöntemleri kullanarak analiz eder ve varsa ilgili makama sunar. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri özenle takip eden bu kurum, ilgili makamlar ile işbirliği içinde olarak gerekli görülen alanlarda veriler hazırlar ve makamlara iletir. Bu makamların verilen istatistiki verileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde analiz edip etmediğini denetler ve makamlara danışmanlık hizmeti, teknik destek ve koordinasyon hizmetleri verir.

Türkiye İstatistik Kurumu uluslararası alanı sıkı bir şekilde takip eder ve diğer ülkelere ait istatistiki verileri bilimsel karşılaştırma yöntemleri kullanarak ülkemizin verileri ile karılaştırır ve bir takım sonuçlara ulaşır. Görev alanına giren konularda uluslararası düzeyde kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yaparak birlikte üretilecek olan proje ve faaliyetlere katılım sağlar.

Buna ek olarak ihtiyaç olan alanlarda veri üretir ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesine destek sağlar. TÜİK alanında kalkınma plan ve programlarını benimseyerek bu alanlarda neler yapılması gerektiğini veriler ışığında değerlendirir ve raporlaştırır. Bunun dışında son olarak çalışma alanı kapsamına giren konu ve faaliyetleri yakından izler.

Tüik faaliyetleri nelerdir

Türkiye İstatistik Kurumu görev ve faaliyetlerini yerine getirebilmek adına aile, şehir, toplum ve ülke genelindeki ilgili grupları yakından takip eder ve bunlarla ilgili veriler üretir. Elde ettiği verileri ilgili kurumlar ve halk ile paylaşır ve bu yol ile insanların pek çok alanda bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu yol ile ilgili alanlarda oluşan boşlukları, hataları ve eksiklikleri gözler önüne sermiş olur ve neler yapılması gerektiğini analiz eder. TÜİK’ in başlıca çalışma alanlarından biri olan nüfus sayımı kurumun eski çalışma yapısında beşer yıl ara ile yayınlanıyorken, 2007 yılı ve sonrası dönemlerde her yıl düzenli olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Bu nedenle nüfus sayımı alanında devlete ve uluslararası sisteme güncel veri aktarımını sağlamakta ve ilgili alanlarda daha doğru veri analizleri yapılmasına olanak sağlamaktadır. Kurumun bünyesindeki birimlerden biri olan istatistik konseyi, kurumun çalışma alanına gire konuları yakından takip eder ve bu alanlarda olan ihtiyaçları tespit eder ve bunları izlemek ile sorumlu bir organ niteliğine sahip olmaktadır. Buna ek olarak kurum, gerekli gördüğü alanlardaki her türlü veriyi ilgili kurum ve kuruluşlardan talep etme ve verileri izleme hakkına sahip olmaktadır. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlar anayasada belirtilen maddeler çerçevesinde uygun bir biçimde TÜİK tarafından istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz bir biçimde vermek ile yükümlü olmaktadırlar.

Tuzla Gazetesi

Tüik

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin