1. Haberler
  2. Biyografi
  3. Sigmund Freud Kimdir

Sigmund Freud Kimdir

Sigmund Freud kimdir
Sigmund Freud kimdir

Sigmund Freud Kimdir

Sigmund Freud Kimdir? Bugün sizlerle benim için psikolojinin hem annesi hem babası olan, Psikanaliz biliminin kurucusu olan Avusturalyalı Nörolog Sigmund Freud’un hayatını kısaca inceleyeceğiz.

Yahudi olduğu yaşadığı dönemde çok fazla dışlanan ve geliştirmiş olduğu kurumlar önemsenmeyen Sigmund Freud şu an günümüzde Psikoloji alanında en kıymetli önemli kişidir. Sigmund Freud Kimdir? Tam adı Sigismund Scholomı Freud’dur. 6 Mayıs 1856 yılında Avusturya dünyaya gözlerini açmıştır. Orta halli bir tüccarın ve babasından yirmi yaş küçük olan annenin çocuğudur Sigmund Freud.

Ekonomik koşulardan dolayı Freud 4 yaşındayken Viyana taşınmışlar ve uzun bir süre de burada yaşamıştır. Okul hayatında başarılı olan bir öğrenci olan Sigmund Freud, lise yıllarında Latince, Fransızca ve ingilizce dillerinin yanı sıra kendi çabası ile de İbranice, İspanyolca ve İtalyanca’da öğrenmiştir. İlk başlarda tıp okumayı istememiş ama yine de tıp okumaya karar vermiş ve tıp okumuştur.

Sigmund Freud

Başta da dediğimiz gibi Yahudi olmasından dolayı üniversite yıllarında çok fazla dışlanmış ve Yahudi düşmanlığı ile karşılaşmıştır. Bu yüzden de okuldaki arkadaş çevresinden çok fazla dışlanmıştır. Ama bu hiçbir zaman Sigmund Freud’u yıldırmadı ve kendisini geliştirmek ve bugünlere gelmekten asla alıkoymadı. Sigmund Freud, 1876 yılında Brücke’nin laboratuvarına girmiş ve burada insan sinir sistemleri üzerine araştırmalar yapmıştır. 1881 yılında ise tıp öğrenimini tamamlamıştır.

1883 yılında ünlü uzman Dr. Theodor Meynert’in yönetiminde olan psikiyatri kliğin inde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1884 yılında kokain üzerine incelemeler yaptı ve kokainin analjezik özelliklerini keşfetti ki kendisinin de uzun süre kokain kullanmış olduğunu psikoloji meraklıları çok iyi bilmektedirler.

Sigmund Freud, 1885 yılında Paris’e gitmiş ve burada Salpetrie Hastanesinde, Jean Martin’in yanında staj yapmıştır. Bu dönemde Sigmund Freud, histeri belirtilerini, hipnotizma ve telkinin etkilerini araştırıp gözlemlemiştir. Chorcot’tan çok fazla etkilenmiştir ve bu hayranlığını eserinde bile göstermiştir. Hatta 1886 yılında Chorcot’nun konferansını Almanca’ya çevirmiş ve yayımlamıştır. Daha sonra Sigmund Freud, Paris’ten ayrılıp Berlin’e gitmiş ve burada çocuk nöropatolojisiyle ilgilenmiştir. Daha sonra tekrardan Viyana dönmüş ve burada özel hekimliğe başlamıştır. Burada sinir hastalıkları ve histeri şikayetleri ile gelenlere elektroterapi ve hipnotizma yöntemlerini uygulayıp hastalarını tedavi etmeye çalışmıştır.

Çocuk nöropatolojisi

Ayrıca Viyana döndükten sonra nişanlısı Martha Bernays ile evlenmiştir. Hipnoz tekniği tedavi yöntemini kullanan Sigmund Freud, Elizabet von R. adındaki bir kadın hasta kendisini serbest çağrışım yöntemine zorladığı için hipnoz tekniğini artık kullanmaktan vazgeçmiştir. Sigmund Freued Psikonevrozlar üzerine yazmış olduğu makalesi ve Bruer ile saplantı ve fobiler üzerine birlikte yazmış oldukları başka bir makale tıp çevresinde çok hoş karşılanmadı. Ama bu çalışmalar bugünkü Psikanaliz Kuramı’nın temel ilkelerini içerinde barındırmaktaydı.

1896 yılında babasını kaybeden Sigmun Freud, babasının ölümü ile derin bir bunalıma girmiş ve bunalım ile sistematik olarak kendini incelemeye başlamıştır. Daha sonra Sigmund Freud, histerinin cinsel nedeninin üzerine vermiş olduğu bir konferans yapmıştır ve bu konferans çok büyük bir skandala yol açmıştır. Hayatının uzun bir döneminde hem yandaş hem de öğrenci bakımından çok fazla yalnız kalmıştır. Ama bu da asla kendisini yıldırmadı ve bu süre zarfında hastalarının tedavisi ve psikanaliz kurama daha çok yoğunlaşmış oldu. Yalnız kalması ve psikanalize bu denli yoğunlaşmış olması, psikolojik alana çok büyük katkılar sağlamıştır.

Çünkü bu yalnızlık süreci ve psikanalize çok fazla yoğunlaşmış olmasının sonucu olarak 1897 yılında Oedipus Kompleksi ve 1900 yılında Düşlerin Yorumu adlı eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Daha sonra Sigmund Freud için dönüm noktası olan 1908 yılında Viyana Psikanaliz Derneği kurulmuştur. 1907 yılında Zürih’te Carl Gustav Jung Freud Derneği’ni kurmuştur. Bu Sigmund Freud için çok önemli bir başarıdır. Nedeni ise psikanaliz artık sadece Viyana sınırları içerisinde kalmamış ve dünyaya yayılmaya başlamıştır.

Viyana Psikanaliz Derneği

Psikanaliz öyle bir yayıldı ki Hollywood’dan Sigmund Freud’a teklif bile gelmiştir. Kendisinden Psikanaliz çalışmaları ile beyazperdeye uygun bir öykü yazması istenmiş ancak bunu reddetmiştir. 1923 yılında kendisine üst çene ve damak kanseri tanısı konmuş ve 33 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştır. 1938 yılında en küçük çocuğu Anna ile Avusturya’yı terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun nedeni ise Nazilerin Viyana’ya girmiş olmasıdır. Avusturya’yı terk etmiş, Londra’ da ölümüne kadar olan süre boyunca çalışmalarına buradan devam etmiştir.

Sigmund Freud hayatına dair kişisel hiçbir belge, anı bırakmamış ve hepsini yakmıştır. Hayatına dair en kapsamlı bilgiyi bizler için en yakın dostu olan Ernest Jones Sigmund Freud’un Yaşamı ve Yapıtları adlı üç ciltlik eserlerle ortaya çıkarmıştır. Bilinçaltı ile ilgili bizler için psikolojik alanda harika başyapıtlar bırakmıştır. Öyle ki eserleri günümüzde psikoloji meraklıları için çok önemli bir yer tutmaktadır. Hatta Netflix’te ‘Freud’ adında tamamen kurgusal ama Sigmund Freud’un olduğunu anlayabileceğimiz hayatından küçük unsurları da içerisinde barındıran sekiz bölümlük bir dizi yapıp izleyiciler için sundular. Meraklıları için tavsiye edebileceğim bir dizi olduğunu söyleyebilirim.

Sigmund Freud’un Önemli Kitapları: Psikanalizin Temelleri

  1. yüzyılın en etkili ve tanınmış psikologlarından biri olan Sigmund Freud, modern psikoloji ve psikanaliz alanlarının kurucusu olarak kabul edilir. Freud’un düşünceleri ve teorileri, insan zihnini ve davranışlarını anlamaya yönelik derin bir anlayış sunmuştur. Bu makalede, Freud’un en önemli kitaplarını ve bu kitaplarda ele aldığı ana konuları ele alacağız.
  2. “The Interpretation of Dreams” (Rüyaların Yorumu)

Freud’un “The Interpretation of Dreams” adlı kitabı, psikanalizin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Bu eserde Freud, rüyaların nasıl yorumlanabileceğini ve rüyaların bilinçaltının ifadesi olduğunu savunur. Rüyaların sembolik anlamlarını keşfederek, insanların bilinçaltında yer alan arzuları, korkuları ve bastırılmış düşünceleri ortaya çıkarır. Bu kitap, psikanaliz teorisinin temel ilkelerini ve Freud’un kavramlarını anlamak için önemli bir kaynaktır.

  1. “The Psychopathology of Everyday Life” (Günlük Yaşamın Psikopatolojisi)

Bu kitap, Freud’un kişinin günlük yaşamında gösterdiği unutkanlık, yanlış okuma, kayıp nesneler gibi hataları inceler. Freud, bu hataların bilinçdışı düşüncelerin ve arzuların ifadesi olduğunu savunur. “The Psychopathology of Everyday Life” da yer alan örneklerle, insanların bilinçdışı düşüncelerini nasıl ifade ettiklerini ve bu düşüncelerin nasıl günlük yaşamlarını etkilediğini gösterir.

  1. “Three Essays on the Theory of Sexuality” (Cinselliğin Üç Denemesi)

Freud’un “Three Essays on the Theory of Sexuality” adlı kitabı, cinselliği ve cinsel dürtüleri psikanalitik bir bakış açısıyla ele alır. Bu eserde Freud, insan cinselliğini çocukluk döneminden başlayarak inceler ve libido kavramını ortaya atar. Ayrıca cinsel kimlik gelişimi, cinsel sapkınlıklar ve cinsel dürtülerin toplumdaki rolü gibi konuları da ele alır. Bu kitap, Freud’un cinsellik konusundaki düşüncelerini derinlemesine anlamak için önemlidir.

  1. “Beyond the Pleasure Principle” (Haz İlkesinin Ötesinde)

Freud’un “Beyond the Pleasure Principle” adlı kitabı, yaşam ve ölüm dürtüleri gibi temel kavramları ele alır. Freud, bu eserde, insanların haz ilkesinin ötesine geçen içgüdülerinin olduğunu öne sürer. Ayrıca travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunları da bu içgüdülerle açıklamaya çalışır. Kitap, Freud’un psikanalitik düşüncesinin evrimi ve temel kavramları hakkında önemli bilgiler sunar.

Sigmund Freud’un eserleri, psikanaliz alanının temelini oluşturur ve modern psikoloji üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Bu makalede, Freud’un en önemli kitaplarını ve bu kitaplarda ele aldığı temel konuları ele aldık. “The Interpretation of Dreams”, “The Psychopathology of Everyday Life”, “Three Essays on the Theory of Sexuality” ve “Beyond the Pleasure Principle” gibi eserler, Freud’un psikanalitik teorilerini ve düşüncelerini daha iyi anlamak için başvurulması gereken kaynaklardır. Freud’un çalışmaları, insan zihni ve davranışları üzerindeki etkisini günümüzde hala sürdürmektedir ve psikoloji alanında önemli bir miras bırakmıştır.

Siz sevgili okuyucularımız ile bugün Pozitif Psikoloji alanında önemli bir isime yer verdik. Peki sizler daha önce hiç Sigmund Freud ismini duydunuz mu? Ya da eserlerinden okumuş olduklarınızdan en çok hangisini beğendiniz?

Tuzla Gazetesi

Sigmund Freud Kimdir
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin