Tübitak

Tübitak nedir
Tübitak faaliyetleri

Tübitak

Tübitak; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1963 yılında Türkiye’de bilim ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojiler üretebilmek amacı ile kurulmuştur. Kuruluşuna Cemal Gürsel’in önderlik yaptığı bilinmek ile birlikte o dönemde hükümete danışmanlık yapması ve milli bilim politikaları üretebilme gibi hedefler doğrultusunda kurulduğu bilinmektedir. Türkiye’de bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek ve buraya genç insanları yönlendirmek gibi hedefler ile kurulmuştur. Kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarından olmakta ve özel hukuk hükümlerine tabii olmaktadır. 17 Temmuz 1963 yılında 278 sayılı kanun ile kuruluş niteliğine kavuşmuş ve tarihsel süreç içinde çeşitli isim değişiklikleri yaşamıştır. Kurum bugünkü adını 2005 yılında almıştır.

Tübitak’ın başlangıçtaki amacı genç bilim insanlarını ve Türkiye’de bilimsel çalışmalar yapabilecek insanları desteklemek olmuştur. Günümüzde ise bu misyonlarına ek olarak tarım ve ar-ge gibi pek çok alanda yatırımların yapılması ve çeşitli projelerin desteklenmesi gibi amaçları ve hedefleri olmaktadır. Kurumun başlıca amacı müspet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, özendirmek ve yönlendirmek olmaktadır. Kurumun genel sekreterlik makamı yürütme organı sıfatını taşımakta ve kurulduğu günden bugüne pek çok alanında uzman kişi bu kuruma genel sekreterlik yapmış bulunmaktadır. Bu genel sekreterlik makamı günümüzde kurumun başkanlığına eşdeğer bir konumda olmaktadır. Kurumun ilk genel sekreteri Prof. Dr. Nimet Özdaş olmuş ve güncel olarak son başkanı Hasan Mandal olmaktadır.

Tübitak Projeleri

1987 yılında kurumda olan bilim kurulu kaldırılmış ve yerine yönetim kurulu makamı oluşturulmuştur. Bu yönetim kurulu 9 kişiden oluşmakta, bunların biri başkan ve kalan 8 kişi yönetim kurulu üyesi olmaktaydı. Kurumun başkanı aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı olmaktaydı. 1993 yılına gelindiğinde bilim kurulu tekrar oluşturuldu ve yönetim kurulu organı kaldırıldı. Bilim kurulu bir başkan ve on iki kişiden ve toplamda on üç kişiden oluşmaktaydı. Kurumun başkanı aynı zamanda bilim kurulunun da başkanı olmaktaydı.

Tübitak bünyesinde çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Bu birimler;

  • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
  • Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
  • Kurumsal İletişim Müdürlüğü (KUİM)
  • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı (İKB)
  • İdari Hizmetler Daire Başkanlığı (İHB)
  • Mali Hizmetler Daire Başkanlığı (MAB)
  • Teknoloji ve Yenilik Destek Programı Başkanlığı (TEYDEB-NGYKC)

Şeklinde olmaktadır. Tübitak Türkiye’de bilimi sevdirmek ve meraklısı olan insanların güncel gelişmeleri takip etmesi amacıyla üç adet aylık dergi yayınlamaktadır. Bunlara ek olarak internet üzerinden yayınlanan e- dergileri de mevcuttur. Bu dergilerin dışında Tübitak Popüler Bilim Kitapları tarafından bu alanda meşhur bini aşkın kitap yayınlanmıştır. Ayrıca Türkiye genelinde bilimsel çevrelere hitap eden on iki adet bilimsel hakemli dergi yayınlanmaktadır.

Tübitak’ ın Yaptığı Çalışmalar

Kurum Türkiye genelinde üniversite sınavları sonucunda matematik, fizik, biyoloji, kimya gibi alanlarda okuyacak olan öğrencilere belirli bir başarı göstermeleri karşılığında çeşitli burslar vermektedir. Bu burslar sayesinde pek çok genç bilim alanında desteklenmekte ve bilime yönlendirilmektedirler. Kurum önümüzdeki yıllar içinde uygulanması gereken bilimsel ve teknolojik politikaların belirlenmesi amacı ile “vizyon 2023” belgesini açıklamıştır.

Bu anlamda uygulanacak politikaları ve çeşitli koordinasyonları sağlamak ile görevli bir kurum olarak görülmektedir. Tübitak kuruluş amacına hizmet edecek şekilde uluslararası alanda çeşitli platformlarda Türkiye’yi temsil etmekte ve çeşitli projelerde Türkiye adına yer almaktadır. Bu faaliyetlerine ek olarak her yıl düzenli olarak çeşitli yarışmalar düzenleyerek bilim ve teknoloji alanında projeler üreten gençleri bir platformlarda toplamakta ve dereceye girmeleri halinde çeşitli ödüller vermekte ve onlara projelerini hayat geçirme imkanı sunmaktadır.

Dikkatinizi çekebilir; Aselsan

 

Tübitak

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin