iSKi

istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi iski
iski su kesintileri

iSKi

iSKi istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi 1981 yılında kurulmuştur. 1984 yılında ise İstanbul Belediyesi’nin himayesine alınmış bir kurum olmaktadır. İSKİ’nin görevleri başlıca; İçme suyu temin etmek, atık maddeleri arıtmak ve toplamak, dere alanlarını ıslah etmek ve su havzalarını korumak şeklinde olmaktadır. Kurumun merkezi İstanbul’un Eyüp sultan ilçesinde olmaktadır. Genel Müdürü Raif Mermutlu olmaktadır. İski günümüzde istanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olmak ile birlikte bağımsız bir bütçeye sahiptir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda İski yönetim kurulu başkanı olmaktadır. İSKİ’de genel kurul, belediye meclisi tarafından oluşturulur. İski genel müdürü, büyükşehir belediye başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile atanır. İski genel kurulu yani belediye meclisi tarafından 2 kişi denetçilik görevini yürütür.

iski idari yapılanması 5 genel müdür yardımcılığından oluşur. Bunun haricinde İski idari yapısı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 104 müdürlük ve 20 daire başkanlığından oluşmaktadır. Bu birimlerde çok sayıda memur, sözleşmeli memur ve işçi statüsünde çalışanlar olmaktadır. İdarenin gelirlerinin tamamına yakını su satış gelirleri ile karşılanmakta olmaktadır. Yapılan yatırımlar da bu su satış gelirlerinden oluşan miktar ile yapılmaktadır. İski’ nin hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar İski ile sözleşme yaparak abone olurlar ve böylece su ve atık su abonesi olmuş olurlar. Bu sözleşmeler konut, işyeri, kamu kurumu ve belediye gibi çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.

iSKi su kesintileri

İski’ye bağlı arıtma tesislerinde arıtılan suyun kalitesi laboratuvar düzeyinde analiz edilmektedir. Bu işlemden sonra dağıtılan suyun kalitesi düzenli olarak takip edilmektedir. Suyun kimyasal, bakteriyolojik ve estetik gibi değerleri toplamda 100 ayrı parametrede takip ve kontrol edilmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji en yüksek mikatarda İski tarafından kullanılmakta ve çeşitli şekilde vatandaşa hizmet etmektedir. Bu teknolojik gelişmeler su analizi düzeyinde de kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucu her ay düzenli olarak internet sitesinde yayınlanmaktadır. Böylece vatandaşlar ve çeşitli kurumlar içme suyu olarak kullandıkları suyun içeriğini ve kalitesini takip edebilmektedir.

İstanbul’da kullanılan tüm içme suyu SCADA adı verilen merkezi kumanda sistemi tarafından kontrol edilmektedir. İçme suyu kaynaklarının doluluk oranları, yağış durumu ve basınç değerleri gibi değerler bu sistemden anlık olarak merkeze iletilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda çeşitli müdahaleler yapılmaktadır.

iSKi Haberleri

İski tarafından yapılan en önemli işlemlerden biri atık su dönüştürme olmaktadır. Kullanılabilir atık su olarak değerlendirilen su, atık su şebekesi tarafından toplanır. Bu atık su şebekeleri ana su toplama bölümüne iletilir. Bu işlemin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için şehrin trafik ve alt yapı gibi sistemleri analiz edilerek en uygun olacak şekilde boru döşemesi yapılır ve buna göre tüneller oluşturulur. Bu işlem için kullanılacak olan borular mukavemetli beton borular olarak tasarlanır. Bu atık su dönüştürme işlemi ileri seviye dezenfektan işlemi ve ileri biyolojik arıtma işlemleri kullanılarak yapılır.

iSKi istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi

İski İstanbul halkı ve çeşitli kurumlar için su arıtma ve dağıtma işlemlerini gerçekleştirme ve bu alanda İstanbul Büyükşehir Belediye ile koordinasyon ile çalışarak hizmet vermektedir. İski’ye ait içme suyu artıma tesisleri başta Kağıthane olmak üzere Ömerli, İkitelli, Büyükçekmece ve Elmalı’da bulunmaktadır. Bunun dışında atık su artıma tesisleri ise Yenikapı, Baltalimanı, Büyükçekmece, Üsküdar ve Kadıköy gibi İstanbul’un çeşitli yerleşkelerinde bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen teknolojiyi en üst seviyede kullanmakta ve vatandaşlara hizmet kalitesini her geçen yıl arttırmaya çalışmaktadır. İski İstanbul’da hizmet vermek ile birlikte yurtiçinde pek çok şehirdeki benzer kurumlara öncülük etmekte ve gerektiğinde işbirliği yapmaktadır.

iSKi
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.

Bizi Takip Edin